Bestuur en organisatie

Veiligheidsregio Limburg-Noord is de organisatie waaraan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg de uitvoering van taken hebben opgedragen op het gebied van veiligheid (brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing) en gezondheid (publieke gezondheidszorg). De taakopdracht en de inrichting van het bestuur is te vinden in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord.

Veiligheidsregio Limburg-Noord kent vier bestuursorganen. De vergaderingen van het algemeen bestuur en de beide bestuurscommissies zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering geplaatst.

Directie en management

Portret directeur Carolien Angevaren

Carolien Angevaren is algemeen directeur, directeur Publieke Gezondheid van Veiligheidsregio Limburg-Noord en Regionaal Commandant Brandweer. Zij adviseert het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Bovendien ziet zij erop toe dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. De directeur functioneert als ambtelijk secretaris van de bestuursorganen van Veiligheidsregio Limburg-Noord (algemeen en dagelijks bestuur).

De algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt ondersteund en geadviseerd door het managementteam:

  • Natasja van Montfoort, manager GGD / adjunct-directeur Publieke Gezondheid 
  • Leon Triepels, manager Incidentbestrijding en Crisisbeheersing
  • Niels Boots, bestuursadviseur