Internationale samenwerking

Overstromingen, branden en ziekten stellen niet alleen de veiligheidsregio's en waterschappen aan Nederlandse zijde op de proef. Ook de Belgische en Duitse hulpdiensten en crisisstructuren worden uitgedaagd. We staan sámen voor de taak om te zorgen voor gezondheid en veiligheid in onze aangrenzende regio's.  

Mensen op brancard en hulpverleners die helpen

 

Gezamenlijke afspraken

Grensoverschrijdende samenwerking bij een crisis is geregeld in verdragen tussen landen. Meestal gericht op het verlenen of krijgen van bijstand in geval van nood. Verdragen zijn omgezet in afspraken (convenanten) met bijvoorbeeld Kreisen (districten in Duitsland) en Hulpverleningszones (België). Of in burenhulpovereenkomsten tussen brandweerkorpsen aan weerszijden van de landsgrens.

Uitvoeren en naleven van de  gemaakte afspraken in de praktijk is mensenwerk: persoonlijke contacten, gezamenlijke oefeningen en de voortdurende uitwisseling van plannen, aanpak en ervaringen. Personen kunnen echter wisselen of even niet beschikbaar zijn. Daarom is commitment van (crisis-) organisaties en besturen minstens zo belangrijk voor solide samenwerking. Het ‘buitenlandbeleid’ van de VRLN heeft dan ook netwerkmanagement als speerpunt. 

In september 2021 is een nieuw netwerk van Nederland en Noordijn-Westfalen gelanceerd: het Netwerk Nederlandse Noordrijn-Westfaalse Niet-politiegerelateerde crisisbeheersing, kortweg N4. N4 wil de grensoverschrijdende samenwerking verdiepen. Het gaat om kennis delen en wederzijds inzicht in elkaars structuren. Met respect voor elkaars culturen. In N4 vinden verantwoordelijke partners van de Nederlandse veiligheidsregio's en de Duitse Kreisen en steden dicht bij de grens elkaar. In beide landen kan N4 rekenen op de steun van overheden zoals provincies en ministeries. 

Tijdens de kick-off is een startnotitie gepresenteerd met doelen en ambities N4 wil nastreven. Die geeft richting aan plannen van het netwerk op korte- en meerjarentermijn. Een kerngroep van Nederlandse en Duitse partners is daarmee inmiddels aan de slag.   

N4 mag zich verheugen in een toenemende naamsbekendheid. Ondanks het prille bestaan wordt het netwerk in binnen- en buitenland al ‘gevonden’. Er ontstaat dan ook behoefte aan een ‘fysiek’ aanspreekpunt. 

Onze VRLN grenst ook aan België, aan de provincie Limburg. Ook hier liggen samenwerkingsafspraken onder de internationale samenwerking. Door ontwikkelingen in wetgeving en crisisstructuren in beide landen, worden deze steeds besproken. Met de Noodplanningsdienst van Belgisch Limburg is de ambitie uitgesproken om in 2022 deze samenwerking te versterken. Ook de andere veiligheidsregio’s (Zuid-Limburg en Brabant Zuidoost) die aan Belgisch Limburg grenzen, zijn hierbij betrokken. 

De roep om een coördinatiepunt voor internationale samenwerking neemt door de recente incidenten en pandemie toe. Waar gaan we kennis bundelen, informatie delen? Wie heeft overzicht over initiatieven en kan kansen grijpbaar maken of samenwerkingsbelangen behartigen? Wie beheert netwerken, is fysiek aanspreekpunt?  In Zuid-Limburg functioneert al 20 jaar zo’n internationaal samenwerkingsverband onder de naam “EMRIC”.

VRLN heeft de ambitie om noordelijker ook zo’n “Dreh und Angelpunkt” te realiseren. Onze regio ligt immers centraal tussen België en Duitsland in, maar is ook een ‘poort’ naar de rest van Nederland. Limburg-Noord grenst aan meerdere veiligheidsregio’s met vergelijkbare internationale samenwerkingsbehoeften en -belangen. Dát wordt de inzet voor een subsidieaanvraag op Euregionale schaal in de volgende ronde van een INTERREG-programma (VI-A) dat vanaf medio 2022 enkele jaren zal lopen.   

Ondertussen bereidt onze crisisorganisatie zich samen met buitenlandse ‘evenknieën’ voor op een incident of crisis met grensoverschrijdende impact. In deze samenwerking leren alle organisaties over elkaars opschalingsstructuren, bestrijdingsplannen en wordt afgestemd hoe we elkaar informeren. In gezamenlijke oefeningen worden al deze plannen en afspraken geoefend. Zo wordt de samenwerking steeds beter op elkaar afgestemd.

Over deze grensoverschrijdende samenwerking is ook meer te lezen op de website van Bezirksregierung Düsseldorf of Bezirksregierung Münster.​

Vragen?

Stel ze aan [email protected].