Dagelijks Bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur (DB) zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het algemeen bestuur en van de beide bestuurscommissies. Verder stelt het dagelijks bestuur de regels vast voor de ambtelijke organisatie. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven personen: de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, de heer A.S. Scholten, drie leden uit de bestuurscommissie GGD en drie leden uit de bestuurscommissie veiligheid.

Samenstelling dagelijks bestuur VRLN (per 2022)

Functie Naam
Voorzitter Burgemeester A. Scholten
Vicevoorzitter /
Portefeuillehouder Financiën Burgemeester R. Palmen
Portefeuillehouder P&O /
Voorzitter BC GGD Wethouder F. Schatorjé
Afgevaardigd uit BC GGD Wethouder M. Beukema
Afgevaardigd uit BC GGD Wethouder M. Ferrière