Dagelijks Bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur (DB) zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het algemeen bestuur en van de beide bestuurscommissies. Verder stelt het dagelijks bestuur de regels vast voor de ambtelijke organisatie. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven personen: de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, de heer A.S. Scholten, drie leden uit de bestuurscommissie GGD en drie leden uit de bestuurscommissie veiligheid.

Samenstelling dagelijks bestuur VRLN (per 2023)

FunctieNaam
VoorzitterBurgemeester A. Scholten
VicevoorzitterBurgemeester Y. Hoogtanders
Portefeuillehouder FinanciënBurgemeester R. Palmen
Portefeuillehouder P&OBurgemeester R. Vlecken
Voorzitter BC GGDWethouder F. Schatorjé
Afgevaardigd uit BC GGDWethouder M. Ferrière
Afgevaardigd uit BC GGDWethouder I. Minkenberg