In Nederland vinden we het heel normaal dat er altijd water uit de kraan stroomt, het huis verwarmd wordt en het lampje brandt als we dat nodig hebben. Pas als één van deze zogenoemde nutsvoorzieningen niet werkt, merken we pas dat dat niet vanzelfsprekend is. Het begint als ongemak, maar langdurige uitval van nutsvoorzieningen kan tot grote problemen leiden. In dat geval is het goed als je weet hoe je jezelf kan voorbereiden.

Een nutsvoorziening valt uit: wat betekent dat?

Als de voorziening van water, gas of stroom plotseling stopt, kan dat zorgen voor ongemak. De vertegenwoordigers van het desbetreffende bedrijf gaan zo snel mogelijk aan de slag om het probleem op te lossen. Als dat niet lukt, kan ongemak omslaan in problemen. Zo zijn sommige mensen vanwege hun gezondheidssituatie afhankelijk van elektriciteit. En kunnen organisaties hun werk niet meer doen als er geen elektriciteit meer is. 

Wat doet Veiligheidsregio Limburg-Noord als een nutsvoorziening uitvalt?

Kleine of kortdurende uitvallen van gas, water of elektriciteit worden door nutsbedrijven relatief makkelijk opgelost. In Limburg-Noord is Enexis de leverancier van gas en elektriciteit en zorgt WML voor het drinkwater. Beide nutsbedrijven beschikken over noodplannen voor het geval zich een storing voordoet. Op die manier kunnen zij de problemen zo snel mogelijk oplossen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord komt in beeld bij een grootschalige of langdurige uitval van één of meerdere nutsvoorzieningen. Samen met gemeenten en de genoemde nutsbedrijven bereiden we ons voor op dit risico. Uitgangspunt daarbij is dat we tijdens een mogelijke uitval de gevolgen voor de maatschappij zoveel mogelijk proberen te beperken.

In het geval van langdurige stroomuitval bepalen Veiligheidsregio Limburg-Noord, de getroffen gemeente(n) en het nutsbedrijf samen welke organisaties en instellingen voorrang hebben op noodstroom. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook bij langdurige uitval van drinkwater worden noodvoorzieningen getroffen. Zo kunnen in gemeenten tijdelijke distributiepunten voor drinkwater worden opgezet.

Uitval water

Schoon water is een eerste levensbehoefte. Aan de kwaliteit van ons drinkwater stellen we hoge eisen. WML werkt continue aan haar leidingnet om ervoor te zorgen dat er water uit de kraan blijft komen. Toch kan het door een storing of door werkzaamheden gebeuren dat er geen water uit de kraan komt of dat kraanwater niet voldoet aan alle eisen. Je kunt het water uit de kraan dan niet (direct) gebruiken.

 • Zorg dat je een noodpakket in huis hebt.
 • Zorg voor voldoende water voor drie dagen (reken op vier liter per persoon per dag) en een aantal lege, schone flessen of een jerrycan.
 • Wanneer het drinkwaterbedrijf werkzaamheden aankondigt, kun je van tevoren je bad of extra flessen met drinkwater vullen.
 • Woon je in een hoogbouwwoning? Houd er dan rekening mee dat het water omhoog wordt gepompt met een hydrofoor. In het geval van onderhoud aan een hydrofoor, kan de druk van het water heel even wegvallen; dit is geen echte storing. De beheerder van de hoogbouw informeert hierover de bewoners. Een hydrofoor kan ook uitvallen, als er tijdelijk geen water of waterdruk is. Zorg dat je weet hoe je de beheerder van de hoogbouw kunt bereiken; die kan de hydrofoor weer aanzetten.
 • Kijk om naar familie, vrienden of buren die zich minder goed kunnen redden. Heb je zelf een beperking of ben je hulpbehoevend? Vraag of familie, vrienden of buren je willen helpen.

Bij het uitvallen van de drinkwatervoorziening hebben verschillende partijen een rol:

 • WML heeft nooddrinkwater in opslag en regelt het vervoer naar een uitdeelpunt in het getroffen gebied.
 • De getroffen gemeente deelt het water uit aan zijn inwoners.
 • Veiligheidsregio Limburg-Noord vervult een coördinerende rol.
 • Kijk bij een storing van drinkwater op de website van WML. Op basis van je woonadres kun je op de website van WML precies zien wat er aan de hand is en wat je kunt doen. Als de storing dermate lang duurt, kan informatie ook via deze website of calamiteitenzender L1 Radio verkregen worden.
 • Het kan zijn dat er nog water uit de kraan komt. Dit is geen drinkwater maar noodwater, dat je kunt gebruiken om het toilet mee door te spoelen. Heb je een regenton in je tuin of loopt er een sloot in de buurt van je huis? Dan kun je ook dat water gebruiken om je toilet door te spoelen.
 • Kijk of er mensen in je omgeving zijn die hulp nodig hebben en vraag wat je voor hen kunt doen.

Uitval gas

De meeste woningen en gebouwen in Nederland zijn aangesloten op het aardgasnet. Het gastransport via dit net is betrouwbaar, maar een storing is nooit helemaal uit te sluiten. Een storing kan ook het gevolg zijn van werkzaamheden. Wanneer de gastoevoer verstoord raakt, kan je verwarming uitvallen. Tijdens de winter kan dat voor sommige mensen levensbedreigend zijn. Ook kunnen veel mensen als gevolg van een gasstoring niet meer koken.

Wanneer de druk van het gasnet volledig is weggevallen, kan het om veiligheidsredenen vele uren duren voordat de gastoevoer weer veilig kan worden hervat.

 • Zorg dat je een noodpakket in huis hebt.
 • Haal warmhouddekens, een petroleumkachel of een elektrisch kooktoestel in huis.
 • Weet waar de hoofdgaskraan zit en hoe je die afsluit.
 • Weet welke apparaten in huis gas gebruiken en hoe je ze afsluit.
 • Kijk ook om naar familie, vrienden of buren die zich minder goed kunnen redden. Heb je zelf een beperking of ben je hulpbehoevend? Vraag of familie, vrienden of buren je willen helpen.
 • Meld de storing bij het gratis Nationaal Storingsnummer 0800 9009.
 • Luister bij een langdurige storing naar calamiteitenzender L1 radio.
 • Sluit de gashoofdkraan af en schakel alle apparaten die gas gebruiken uit.
 • Houd bij kou de warmte zoveel mogelijk binnen. Gebruik alleen de kleinste ruimte.
 • Kijk of er mensen in je omgeving zijn die hulp nodig hebben en vraag wat je voor hen kunt doen.
 • Als de storing voorbij is, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan omdat je waakvlammen opnieuw moet aansteken. Controleer gastoestellen als fornuis, geiser en cv-ketel.
 • Na een gasstoring kan het nutsbedrijf langskomen om de toevoer weer aan te sluiten. Sluit in dat geval nooit zelf het gas aan!
 • Doe in geen geval het licht aan en zet geen schakelaars om als je je woning betreedt!
 • Gebruik geen open vuur en rook niet.
 • Controleer of je een gaslucht ruikt.
 • Ruik je gas, verlaat direct de woning en zet de deur open voor ventilatie.
 • Ga naar buiten en bel het gratis Nationaal Storingsnummer 0800 9009.
 • Kijk of er informatie over de storing in je brievenbus ligt.

Uitval stroom

Stroomuitval leidt tot ongemakken die groter worden naarmate de storing langer duurt. Bij een grote stroomstoring zitten duizenden huishoudens tegelijk zonder elektriciteit. Ook de verwarming kan uitvallen.

 • Zorg dat je een noodpakket in huis hebt.
 • Noteer belangrijke telefoonnummers: het Nationaal Storingsnummer 0800 9009 (gratis) en het storingsnummer van je stroomleverancier.
 • Stel de frequentie van calamiteitenzender L1 in op je (nood)radio, autoradio en/of televisie. Deze zender geeft tijdens een noodsituatie informatie van de overheid.
 • Stel je telefoon in op het alarmeringssysteem NL-Alert.
 • Als je echt afhankelijk bent van stroom, kun je een noodaggregaat aanschaffen.
 • Kijk om naar familie, vrienden of buren die zich minder goed kunnen redden. Heb je zelf een beperking of ben je hulpbehoevend? Vraag of familie, vrienden of buren je willen helpen.

Uitval van elektriciteit levert voor de meeste mensen geen direct gevaar op. Maar als het langer duurt moet je – zeker in de winter – oppassen voor onderkoeling.

 • Meld de storing bij het gratis Nationaal Storingsnummer 0800 9009. Bel niet naar 112.
 • Stem bij een langdurige storing af op calamiteitenzender L1 radio.
 • Heb je nog internet op je telefoon of tablet? Blijf verbonden met de hulpdiensten via internet (bijvoorbeeld via deze website).
 • Laat je koelkast en vriezer zo lang mogelijk dicht en haal stekkers van apparaten uit het stopcontact.
 • Houd bij kou de warmte zoveel mogelijk binnen. Gebruik alleen de kleinste ruimte.
 • Kijk of er mensen in je omgeving zijn die hulp nodig hebben en vraag wat je voor hen kunt doen.
Man die begeleid water tapt

Handige links