Samenwerken aan veiligheid en gezondheid

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio's. Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.

Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten. Tevens is de veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen Rijkswaterstaat, ambulanceZorg Limburg-Noord en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen.

                                        

Direct contact (tijdens kantooruren):
Telefoonnummer: +31 (0)88 119 00 00
E-mail:  info@vrln.nl

Postadres:
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Postbus 11
5900 AA Venlo

Bezoekadres:
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Nijmeegseweg 42
5916 PT Venlo