Samenwerken aan veiligheid en gezondheid

Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de veiligheid en gezondheid en bestrijdt rampen en crises. Hiervoor bundelt de veiligheidsregio de krachten van de brandweer, GGD en 15 gemeenten van Mook en Middelaar tot Echt-Susteren. Duurzame verbindingen met inwoners, organisaties, bedrijven en andere overheden zijn basis voor samenwerking voor het bereiken van de doelen.

GGD Limburg-Noord bevordert, beschermt en bewaakt de gezondheid van de ruim 517.529 inwoners in de regio. De GGD stimuleert gezond gedrag en bestrijdt gezondheidsrisico’s. De GGD adviseert gemeenten en partners op basis van gezondheidsonderzoeken onder de bevolking over (lokaal) gezondheidsbeleid, zoals antirookcampagnes, overgewicht en pesten.

Brandweer Limburg-Noord redt mens en dier, voorkomt en bestrijdt brand en verleent hulp bij ongevallen. Vanuit 31 brandweerposten, waarvan 29 volledig op vrijwillige basis bemand, wordt 24/7 gezorgd voor de veiligheid in onze regio. Daarnaast werkt de brandweer aan het voorkomen, reduceren en beheersen van risico’s op gebied van (brand)veiligheid.

Ook is het een taak van de veiligheidsregio om te communiceren over risico’s. Welke risico’s kent de regio Limburg-Noord? Denk aan extreem weer, stroomuitval, brand of een gifwolk. Welke maatregelen treft de overheid? En wat kun je zelf doen als het toch mis gaat? Op www.limburgveilig.nl staat hoe je je kunt voorbereiden op de verschillende risico’s en wat je moet doen tijdens of na een noodsituatie.