Algemeen bestuur (AB)

Het algemeen bestuur (AB) beslist over de financiële kaders voor de gehele Veiligheidsregio Limburg-Noord en stelt de begroting en de jaarrekening vast.

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 15 gemeenten in Veiligheidsregio Limburg-Noord. Ook de wethouders gezondheid kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kent vaste adviseurs in de personen van de hoofdofficier van justitie, een vertegenwoordiger van de eenheidsleiding Limburg van de politie, de voorzitter van het waterschap, de regionaal militair commandant en de commissaris van de koning.

Vergadermomenten en -stukken

Onderstaand staan de vergadermomenten van het Algemeen Bestuur. Zodra de vergaderstukken voor de vergadermomenten in 2024 beschikbaar zijn, worden deze gedeeld op deze pagina. 

  • 5 juli
  • 6 september
  • 6 december

Vergaderstukken 2024