Bestuurscommissie Veiligheid

De bestuurscommissie veiligheid beslist over alle inhoudelijke aangelegenheden over veiligheid en stelt onder meer het beleidsplan inclusief het regionale risicoprofiel en het regionale crisisplan over de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vast. De bestuurscommissie veiligheid wordt gevormd door de burgemeesters van de 15  gemeenten. De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de heer A. Scholten, is ook voorzitter van de bestuurscommissie veiligheid.