Crisisorganisatie

Bij een crisis, ramp of zwaar ongeval komt de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in actie. Deze organisatie bestaat uit medewerkers die zijn opgeleid en geoefend om in crisissituaties op te treden.

Mensen aan het werk in het Regionaal Crisis Centrum

Als je 112 belt, komt je oproep eerst binnen bij de landelijke centrale in Driebergen. Je geeft door wat er aan de hand is, waar hulp nodig is en welke hulpdienst nodig is. De medewerker van de centrale in Driebergen verbindt je vervolgens direct door met de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. Vanuit de meldkamer staat een medewerker van de politie, brandweer of ambulancedienst je te woord. Als je voor een melding binnen Limburg 112 belt, spreek je dus altijd met iemand van onze meldkamer in Maastricht.

Het is ook mogelijk om de meldkamer te bereiken met de 112NL app. Je belt of chat dan met een hulpverlener. De app heeft een chatfunctie die het gesprek vertaalt in verschillende talen. De app is daarom ook handig voor bijvoorbeeld doven en slechthorenden. Wie de app downloadt, kan daarin persoonlijke kenmerken aangeven. Deze kenmerken worden dan bij een melding meegestuurd aan de meldkamer, zodat hulpverleners beter en sneller kunnen helpen.

Blijkt het incident te groot voor deze betrokkenen, dan kan besloten worden tot verdere opschaling. Dat wil zeggen meer coördinatie van de hulpdiensten en andere betrokken partijen, zoals de gemeenten of een bedrijf dat bij het incident betrokken is. Wanneer zich een ramp of crisis voordoet werkt men volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure GRIP.

De extra mensen die worden ingezet voor de coördinatie ter plaatse, zijn de (Hoofd) Officieren van Dienst (OvD’s). De OvD’s van hulpdiensten, gemeenten en andere overheden stemmen de hulp af in het zogenaamde motorkapoverleg. Zo kunnen brandweermensen, ambulancemedewerkers en politieagenten zich volledig op de hulpverlening richten.

De veiligheidsregio werkt samen met politie, gemeenten, defensie, waterschap, ProRail en geneeskundige hulpverleners. Doel van deze samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd uitvoeren. We brengen risicovolle activiteiten en incidenten, die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand, in kaart, ontwikkelen plannen, leiden medewerkers op en organiseren periodieke oefeningen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft in samenwerking met Veiligheidsregio Zuid-Limburg een Provinciaal Risicoprofiel opgesteld. Hierin staat beschreven welke risico's er zijn in Limburg, de waarschijnlijkheid dat deze daadwerkelijk plaatsvinden en de geschatte impact van zo'n incident of ramp.

Gemeenten hebben een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een belangrijke rol in de crisisorganisatie. Deze rol wordt ook wel 'bevolkingszorg' genoemd. Bevolkingszorg bestaat uit de volgende processen: crisiscommunicatie, publieke zorg (evacuatie, opvang en verzorging), omgevingszorg (bouwkunde, milieubeheer en ruimtegebruik), ondersteuning (bestuurlijk, juridisch en facilitair) en informatiemanagement.

Ook na een incident of crisis ligt er voor gemeenten vaak nog veel werk. Dit proces wordt ‘nafase’ genoemd; denk bijvoorbeeld aan herstelwerkzaamheden, schoonmaak van de openbare ruimte, of verslaglegging en onderzoek.

Alle gemeenten leveren medewerkers die op toerbeurt beschikbaar zijn voor ondersteuning bij incidenten en crises. Deze functionarissen zijn als ze dienst (piket) hebben 24/7 beschikbaar.

Bij een crisis zijn, naast operationele mensen zoals brandweermensen, politieagenten en ambulancemedewerkers, heel veel andere medewerkers betrokken.

Hierbij kun je denken aan mensen die alle beschikbare informatie over het incident in kaart brengen of mensen die jou op de hoogte brengen van de gevolgen van de ramp of crisis. In het geval van een ramp of crisis komen dit soort medewerkers in Venlo in het RCC bij elkaar. Op die manier zitten ze dicht bij elkaar en kunnen ze zo snel mogelijk de goede beslissingen nemen.