Iedereen herinnert zich wel de schokkende beelden van terroristische aanslagen in steden als Parijs, Londen en Barcelona. Nietsvermoedende inwoners en toeristen werden slachtoffer. Verschillende organisaties, zoals politie en justitie, werken intensief samen om de kans op aanslagen in Nederland zo klein mogelijk te maken. Toch is de kans op een aanslag ook in Nederland aanwezig. Ook al kun je je daar nu niks bij voorstellen. Weet jij wat je kan doen bij een aanslag?

Wat is terrorisme?

Terrorisme is geweld of de dreiging van geweld, gericht tegen mensen of tegen doelwitten die belangrijk zijn in ons land. Daarbij kun je denken aan vliegvelden, grote stations, fabrieken of grote evenementen. Terroristen kunnen met hun acties een politiek of religieus doel nastreven. Met een aanslag proberen ze chaos, angst of paniek te veroorzaken om op die manier hun (politieke) doelen te bereiken.

Wat doet Veiligheidsregio Limburg-Noord bij terrorisme?

In Nederland is de NCTV. (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) verantwoordelijk voor het verminderen van het risico op terroristische aanslagen. Het NCTV coördineert de bestrijding van terrorisme in Nederland en stemt daarvoor af met alle partijen die in Nederland een rol hebben bij terrorismebestrijding (maar ook met internationale samenwerkingsverbanden).

Politie en veiligheidsdiensten houden mogelijke terroristen in de gaten en proberen radicalisering zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig nemen ze veiligheidsmaatregelen om personen, instanties en andere mogelijke doelwitten te beschermen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft geen concrete rol in het voorkomen van terrorisme. We bereiden ons echter wel voor op de hulpverlening tijdens of na een terroristische aanslag. Dan hebben we namelijk wél een rol. Als er sprake is van een aanslag staan we paraat om hulp te verlenen.

 • Wees alert op verdachte situaties (bijv. een achtergelaten koffer, of iemand die opvallend veel interesse heeft in beveiligingsmaatregelen).
 • Bel bij een acute noodsituatie alarmnummer 112 of gebruik de 112NL app.
 • Een verdachte situatie of een vermoeden meld je bij de politie via 0900 8844, of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Hier kun je ook terecht voor meldingen over extremisme of hulpvragen over radicalisering.

Wat verdacht is, hangt af van de situatie. Enkele voorbeelden:

 • Een achtergelaten koffer in een openbare ruimte.
 • Een onbekend bestelbusje dat al langere tijd in de straat staat.
 • Mensen met veel aandacht voor de beveiliging van een gebouw of terrein.
 • Een gesprek dat je hoort waarin verdachte woorden gebruikt worden.
 • Iemand koopt grote hoeveelheden verdachte artikelen, zoals kunstmest of waterstofperoxide.

De kans dat je persoonlijk betrokken raakt bij een terroristische aanslag is klein. Toch kan het gebeuren. Wat je moet doen, hangt af van de situatie. Over het algemeen gelden de volgende adviezen:

Vlucht

 • Ben je op de plek van de aanslag en kun je veilig wegkomen? Doe dit zo snel mogelijk.
 • Waarschuw mensen om je heen, maar laat je niet vertragen bij het wegkomen.
 • Bescherm jezelf tegen rondvliegend of vallend materiaal.

Verstop je

 • Kan je niet wegkomen? Verstop je op een plek met dikke muren of sluit jezelf op.
 • Blokkeer de deur en blijf weg van ramen of deuren.
 • Wees zo stil mogelijk en roep niet om hulp. Zet je telefoon op stil.

Bel 112

 • Bel 112 als dat veilig kan of gebruik de 112NL app. Vertel waar je bent, wat er aan de hand is en geef informatie over de dader(s), zoals een signalement of foto’s en video’s. Bij een incident met veel mensen kan het telefoonverkeer wegvallen.
 • Voorkom dat anderen naar de plek van de aanslag gaan.
 • Geef hulpdiensten de ruimte om hun werk te doen.

Verder:

 • Help elkaar: til kinderen op en help mensen die slecht ter been zijn. Zorg dat slachtoffers extra ruimte krijgen.
 • Ga niet kijken op de plaats van een (dreigende) aanslag.
 • Bij een bomaanslag: ga naar een open plek. Blijf uit de buurt van grote gebouwen. Gebruik geen lucifers of aanstekers, vanwege de kans op een gasontploffing.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft deze adviezen verwerkt in een animatievideo. Bekijk de video op YouTube: animatievideo wat je moet doen bij een terorristische aanslag.

Bij een (dreigende) aanslag volgt een NL-Alert, loeit de sirene of krijg je informatie van hulpverleners ter plaatse. Informatie vind je ook via de website van Veiligheidsregio Limburg-Noord www.vrln.nl, onze calamiteitenzender L1 radio, www.denkvooruit.nl/aanslag en www.politie.nl.