Bestuurscommissie GGD

De bestuurscommissie GGD beslist over alle inhoudelijke aangelegenheden rondom de publieke gezondheid. De wethouders gezondheid van de 15 gemeenten vormen de bestuurscommissie GGD. Zij kiezen uit hun midden de voorzitter. De huidige voorzitter van de bestuurscommissie GGD is dhr. F. Schatorjé, wethouder gezondheid in Venlo.

Vergadermomenten en vergaderstukken

Onderstaand staan de vergadermomenten van de Bestuurscommissie GGD. Zodra de vergaderstukken voor de vergadermomenten in 2023 beschikbaar zijn worden deze gedeeld op deze pagina. 

Vergaderstukken 2023 Vergaderstukken 2022
29 maart 2023 9 februari 2022
7 juni 2023 30 maart 2022
4 oktober 2023 12 oktober 2022
22 november 2023 23 november 2022