Bestuurscommissie GGD

De bestuurscommissie GGD beslist over alle inhoudelijke aangelegenheden rondom de publieke gezondheid. De wethouders gezondheid van de 15 gemeenten vormen de bestuurscommissie GGD. Zij kiezen uit hun midden de voorzitter. De huidige voorzitter van de bestuurscommissie GGD is dhr. F. Schatorjé, wethouder gezondheid in Venlo.