Wat doet Veiligheidsregio Limburg-Noord?

Veiligheidsregio Limburg-Noord is erop gericht om inwoners en bezoekers van Noord- en Midden-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises.

Snelweg waarbij allebei de rijrichtingen bezet zijn door meerdere brandweerwagens en ambulances en brandweermannen op de weg lopen om hulp te verlenen

Wij zijn er voor jouw veiligheid. Die veiligheid beschermen we door risico’s in kaart te brengen en ons aan de hand daarvan voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. Dat doen we echter niet alleen. Door samen te werken met onze partners, kunnen we tijdens en na een ramp of crisis zo effectief mogelijk optreden. Zo houden we onze regio veilig.

De veiligheidsregio als organisatie

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert. Tevens is de veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Ambulancezorg Limburg en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen.

Meer informatie over onze organisatie

Onze taken: voorkomen, bestrijden en herstellen

De kerntaak van VRLN is om iedereen die in onze regio woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Daarbij zijn drie woorden van belang: voorkomen, bestrijden en herstellen.

Om rampen en crisis zoveel mogelijk te voorkomen, brengen we veiligheidsrisico’s in kaart en nemen we preventieve maatregelen. Daarnaast oefenen we regelmatig zodat we een eventuele ramp of crisis zo effectief mogelijk kunnen bestrijden. Ten slotte nemen we ná een crisis maatregelen om de samenleving zo snel mogelijk weer normaal te laten functioneren.

Bekijk alle risico's in Limburg-Noord

Twee dames in een teststraat die een bemonstering hebben gedaan

Altijd voorbereid door periodieke oefeningen

Grote rampen en crises komen gelukkig zelden voor. Om toch ervaring op te kunnen doen in de bestrijding ervan organiseert de veiligheidsregio regelmatig oefeningen.

De aard van deze oefeningen is altijd anders. De ene keer beoefenen we een terroristische aanslag terwijl we een andere keer een grote brand nabootsen die veel effect heeft op de omgeving. Afhankelijk van het type incident dat we beoefenen, betrekken we onze partners. Na een oefening volgt altijd een gezamenlijke evaluatie. Zo werken we voortdurend aan het verbeteren van de rampenbestrijding.

Onze partners in crisis

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er altijd iets misgaan. Bij het voorkomen en bestrijden van een ramp of crisis zijn naast de gemeenten en (internationale) hulpverlenende diensten ook veel andere partijen betrokken.

Als veiligheidsregio werken we intensief samen met instellingen, bedrijven en organisaties die binnen onze regio actief zijn. Daarbij kun je denken aan Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, WML, Openbaar Ministerie, Rode Kruis, ziekenhuizen en nutsbedrijven.

Onze partners zitten echter ook buiten onze landsgrenzen: als dat nodig is, schieten de buitenlandse hulpdiensten immers direct te hulp. Door samen te werken met partners binnen en buiten onze regio, hebben we bij elk type ramp of crisis de juiste expertise in huis en weten we beter wat ons te wachten staat.