Zorgrisicoprofiel Limburg

8 juli 2024

Het Zorgrisicoprofiel Limburg is klaar en gereed voor gebruik. Het zorgrisicoprofiel is erop gericht om de zorg in tijden van crisis door te laten gaan. Het laat zien welke zorgrisico’s er zijn in onze provincie, en geeft aanbevelingen om deze te verkleinen. 

Het afgelopen jaar hebben GHOR Limburg-Noord, GHOR Zuid-Limburg en het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) samen met verschillende zorgpartners hard gewerkt aan een zorgrisicoprofiel voor Limburg. In drie fysieke bijeenkomsten en een digitale uitvraag zijn we diep in de materie gedoken en samen tot de inhoud van dit document gekomen. Het zorgrisicoprofiel sluit aan op het Provinciaal Risicoprofiel.

We kijken terug op een mooie samenwerking en zijn ervan overtuigd dat we met het zorgrisicoprofiel een mooie inspiratie toevoegen aan het zorglandschap in Limburg om klaar te zijn voor de zorgverlening. Ook als er sprake is van een crisis.

Ben jij benieuwd naar de risico’s in jouw regio en wil je daar meer over weten? Bekijk dan hier het Zorgrisicoprofiel Limburg.