Provinciaal Risicoprofiel Limburg 2023-2027

25 april 2024

In elke omgeving zijn risico’s voor de veiligheid en gezondheid van inwoners. Zo ook in Limburg. Elke vier jaar brengt Veiligheidsregio Limburg-Noord daarom in beeld met welke grote risico’s de regio te maken kan krijgen. Sinds een aantal jaren doen we dat niet alleen voor Limburg-Noord, maar voor de hele provincie Limburg: het Provinciaal Risicoprofiel. Dat doen we in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

In het Provinciaal Risicoprofiel staat een overzicht van grote incidenten die ons kunnen overkomen, hoe groot de kans daarop is en hoe erg het is als het misgaat. Bij het ontwikkelen van het risicoprofiel zijn vele experts betrokken. Denk hierbij aan gemeenten, politie, brandweer, nutsbedrijven, waterschap, RIVM, spoorwegmaatschappijen, defensie, Rijkswaterstaat, etc.

Nieuw! Publieksversie

Normaal gesproken gebruiken hulpdiensten het Provinciaal Risicoprofiel als een beleidsdocument om bij een ramp of crisis goed samen te werken en de situatie beter te beheersen. We vinden het echter ook belangrijk dat onze inwoners zicht hebben op de mogelijke risico’s in hun omgeving. Daarom is er dit keer óók een publieksversie van het Provinciaal Risicoprofiel gemaakt. 

Ben jij benieuwd naar de risico’s in jouw regio en wil je daar meer over weten? Download dan hier het Provinciaal Risicoprofiel voor Limburg.