GHOR

De GHOR coördineert geneeskundige hulp bij ongevallen, crises en rampen. Als verbindende schakel stuurt de GHOR haar netwerk van partners in de gezondheidsketen op dit soort momenten aan.

Ook bereidt zij hen hier actief op voor. Daarnaast adviseert de GHOR overheden bij het voorkomen van (grootschalige) incidenten. Dit doet de GHOR om ervoor te zorgen dat de coördinatie van de geneeskundige keten tijdens grootschalige incidenten gewaarborgd is en blijft.

Evenementenbeleid
Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de proactie en preventie binnen het integraal veiligheidsbeleid. Daarmee zijn zij ook verantwoordelijk voor het verstrekken van evenementenvergunningen. De operationele hulpdiensten (Veiligheidsregio, Brandweer, GHOR en de Politie) ondersteunen hierin de gemeente. De gemeente vraagt daarom de operationele hulpdiensten om advies. De adviezen van de operationele diensten zijn allen gericht op het voorkómen en beperken van risico’s bij evenementen en de voorbereiding op het bestrijden van een calamiteit. Echter, het is van belang dat de adviezen van de hulpdiensten op elkaar afgestemd worden en dat er uniformiteit is in de monodisciplinaire advisering.

Informatiekaarten
De GHOR heeft samen met haar partners informatiekaarten gemaakt over GHOR-thema's. Bovenop onze voorschriften en advies, geven we in deze flyers extra informatie en tips op het gebied van veiligheid aan de organisator of deelnemer van een evenement.

Infokaart lachgaspdf
Infokaart nieuwjaarsduikenpdf
Infokaart obstacle runs (organisatoren)pdf
Infokaart obstacle runs (deelnemers)pdf

Formulieren evenementenbeleid
Op 1 januari 2018 is de Algemene Maatregel van Bestuur, BGBOP BHV, in werking getreden. Daarmee zijn de standaard evenementenvoorwaarden vanuit de Brandweer komen te vervallen.

Publicatiedatum: 
7 dec 2017
Publicatiedatum: 
7 dec 2017