Arts forensische geneeskunde

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een jonge organisatie, groeiend vanuit een recente wet- en regelgeving. Ons doel is een efficiënte en hoogwaardige organisatie te creëren van brandweerzorg, geneeskundige zorg en -hulpverlening en rampenbestrijding, vanuit één regionaal bestuurlijke regie.
 
De organisatie fungeert als samenwerkende partij van én voor 15 gemeenten in de regio Limburg-Noord, bestaande uit ongeveer 515.000 inwoners. VRLN is werkgever voor meer dan 600 medewerkers in vaste dienst, zij zijn voornamelijk actief binnen de GGD, GHOR en de Brandweer. Daarnaast zijn er vooral binnen de brandweerorganisatie een groot aantal vrijwilligers actief.
 
Een breed scala aan vakgebieden bevinden zich binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hierdoor zorgt de organisatie altijd voor een levendig, inspirerend en uitdagend werkveld! Binnen VRLN wordt gewerkt met kerncompetenties, voor iedere functie geldt dat kandidaten flexibel, klantgericht, professioneel zijn en goed kunnen samenwerken.

Op dit moment maakt de GGD als organisatie een doorontwikkeling door. Gebaseerd op bovengenoemde ambitie wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en slagvaardige GGD. Belangrijke thema’s hierin zijn o.a. ‘de goede dingen doen en de dingen goed doen’, samenwerken en het onderhouden van relaties, leiderschap en resultaat- en klantgerichtheid van managers en medewerkers. In een omgeving die aan veranderingen onderhevig is, is het van belang dat werknemers worden uitgedaagd om te blijven leren en te leren omgaan met deze veranderingen. Dat vraagt een vitale en veerkrachtige organisatie en dat vormt de basis voor de verdere doorontwikkeling van de GGD Limburg-Noord. De kernwaarden ofwel de rode draad door alle ontwikkelingen heen zijn verbinding, vertrouwen, vakmanschap, informatie gestuurd en duurzaamheid. 

 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE 

Artsen forensische geneeskunde

 
GGD Limburg-Noord richt zich als onderdeel van Veiligheidsregio op de publieke gezondheidszorg. Binnen de publieke gezondheidzorg maakt de GGD zich sterk om de gezondheid van de inwoners veilig te houden of waar nodig te verbeteren en de gezondheidsverschillen te verkleinen.

Binnen de GGD richt de afdeling Algemene Gezondheidszorg zich op diverse taakgebieden: het voorkómen en bestrijden van infectieziekten en tuberculose, reisvaccinaties, seksuele gezondheidszorg, technische hygiënezorg, forensische geneeskunde en medische milieukunde. Ook het toezicht op kinderopvang zijn taken van de afdeling AGZ.

Binnen het team forensische geneeskunde staat het verlenen van geneeskundige diensten aan gemeenten, politie, justitie en KMar bij de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging en in het kader van opsporing en vervolging centraal. Het team Forensische geneeskunde is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

Jouw werkzaamheden:

 • het verrichten van lijkschouw (bij twijfel aan natuurlijke dood, vermoeden van niet-natuurlijke dood of bij euthanasie);
 • het uitvoeren van medische zorg voor arrestanten (in samenwerking met de forensisch verpleegkundige);
 • het doen van bloed-/DNA-/urineonderzoek;
 • het maken van letselbeschrijvingen;
 • het doen van zedenonderzoek.

Wij zoeken jou als je: 

 • geregistreerd forensisch arts FMG of KNMG bent of
 • AIOS Forensische Geneeskunde (onder supervisie) inzetbaar als gemeentelijk lijkschouwer;
 • onverwachte situaties kunt hanteren en hierin adequaat kunt handelen;
 • goed kunt omgaan met mensen van verschillende culturen en achtergronden en met moeilijk benaderbare en/of verwarde personen;
 • professioneel, besluitvaardig en stressbestendig bent;
 • zowel zelfstandig als in teamverband goed kunt functioneren;
 • beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • je bereid bent om in het hele werkgebied van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te werken;
 • je in het bezit bent van een rijbewijs en kunt beschikken over een auto.

Wij bieden:
Een boeiende en afwisselende functie in een uitdagende organisatie. De Arts forensische geneeskunde is een structurele functie waarbij gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren kan het dienstverband verlengd worden met een jaar of omgezet worden in een vast dienstverband. Het aantal uren kunnen in overleg worden bepaald.

Daarnaast hebben wij een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, die je maandelijks kunt gebruiken via je Individueel Keuze Budget. Bij de functie hoort een minimum salaris van € 4447,00 bruto per maand (aanloopschaal 12) en een maximum salaris van € 6616,00 bruto per maand (functieschaal 13) bij een fulltime aanstelling van 36 uur (peildatum 1 april 2022 CAR UWO). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring en opleiding. Daarnaast is er sprake van een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsregeling.

Interesse?
Ben jij die Arts forensische geneeskunde waar wij naar zoeken? Klik dan op de paarse knop "Direct solliciteren" en upload je motivatie en cv (sollicitaties via andere kanalen (b.v. email) worden niet in behandeling genomen).

Stuur voor meer informatie over de wervingsprocedure een mail naar [email protected].

Heb je nog vragen over de functie-inhoud, neem dan contact op met Luuk Levels, 06-55805926.


Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

Arts forensische geneeskunde

Direct solliciteren
Organisatieonderdeel
GGD
Deadline inschrijving
31-12-2024
Type
Arts
Niveau
wo
Interessegebied
GGD Limburg-Noord
Tijdsduur
Contract
Werkverband
Fulltime
Werktijd
Avond
Dag
Nacht
Contactpersoon
Luuk Levels
06655805926