Regionaal risicoprofiel

De veiligheidsregio dient te beschikken over een regionaal risicoprofiel. Een risicoprofiel geeft inzicht in de daadwerkelijk aanwezige risico’s.

Het provinciaal risicoprofiel geeft inzicht in risicovolle activiteiten en incidenten die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand. Het gaat hierbij om gebeurtenissen met een bovengemeentelijke (regionale) impact.