Planning en Control cyclus

Wij informeren het bestuur over waar we aan (gaan) werken, wat de stand van zaken is en wat de kosten zijn. Dit gebeurt middels de Planning- en Control cyclus. De documenten uit de Planning- en Control cyclus worden door het bestuur vastgesteld.