Water in de Maas en zijrivieren stijgt

3 januari 2024

Update 10-01-2024: Er is geen regen of sneeuw meer gevallen en ook de komende dagen blijft het droog en koud. Dat heeft een positieve invloed op de waterafvoeren in onze beken en rivieren en op de waterstanden. Ook de afvoer van de Maas heeft weer een normaal niveau bereikt. Het hoogwater in Limburg is voor nu voorbij.

De afgelopen weken is er veel regen gevallen in (het stroomgebied van) onze regio en wordt er nog meer regen voorspeld. Hierdoor is de grond flink verzadigd en zal het water in de Maas en zijrivieren opnieuw stijgen. Waterschap Limburg en Rijkwaterstaat houden de situatie voortdurend in de gaten. Vanuit Veiligheidsregio Limburg-Noord kijken we ook continu mee en ondersteunen we waar nodig.

Blijf op de hoogte

Je kunt de actuele situatie, verwachtingen en getroffen maatregelen volgen via de liveblog van Waterschap Limburg op: www.waterschaplimburg.nl/actueel/2023/liveblog-laatste-nieuws-waterstanden/

Voor actuele informatie over de waterstand van de Maas, kun je de liveblog van Rijkswaterstaat volgen op: waterberichtgeving.rws.nl/owb/waterveiligheid/hoogwater-maas

Wat kun je zelf doen bij mogelijk wateroverlast

Op de website www.wachtnietopwater.nl staan tips die helpen om mogelijke wateroverlast in jouw omgeving te beperken.

Op de website www.brandweer.nl/onderwerpen/storm-en-wateroverlast/ staat informatie over wie je wanneer moet bellen bij wateroverlast.

Infographic met de tekst: wie bel ik bij wateroverlast. Bij ondergelopen ruimtes, zelf regelen. Bij verstopte riolering in huis, zelf regelen. Bij verstopte riolering op straat, eigen gemeente bellen. Bij losliggende putdeksels en/of risico op kortsluiting/brand in huis, bel brandweer. Bij acuut gevaar, bel 112.