Terugblik: veldoefeningen Veiligheidsregio Limburg-Noord

9 december 2022

Als het gaat om veiligheid, kunnen de inwoners van Midden- en Noord-Limburg altijd een beroep doen op de hulpdiensten, zoals de politie, ambulancezorg, brandweer en gemeente (bevolkingszorg). Medewerkers van deze hulpdiensten worden continu opgeleid, getraind en geoefend om tal van verschillende incidenten het hoofd te kunnen bieden.

Zo werkt het ook bij bedrijven en instellingen. Vaak hebben medewerkers binnen het bedrijf ook een taak als het gaat om veiligheid. In een rol als bedrijfshulpverlener (Bhv’er) of in een crisisteam werken zij dan aan de bestrijding van incidenten of crises die hun bedrijf raken.

Bhv'er helpt oudere mevrouw

Het belang van samenwerken

Rikus van Santen, specialist crisisbeheersing bij VRLN, vertelt: "Bij grote incidenten, waar de hulpdiensten opgeroepen worden, is een nauwe samenwerking belangrijk. De hulpdiensten maken dankbaar gebruik van de kennis die er binnen het bedrijf is om hun werk sneller en beter uit te voeren. En het bedrijf vindt het belangrijk om zoveel mogelijk bij te dragen aan schadebeperking en een goede informatiepositie te hebben over het verloop van de incidentbestrijding.

Om deze samenwerking te versterken, organiseren we binnen onze veiligheidsregio geregeld oefeningen. Zo werden begin november twee veldoefeningen georganiseerd, waarbij de samenwerking met de Bhv’ers van twee heel verschillende organisaties werd beoefend. In deze veldoefeningen namen de verschillende meldkamers, inclusief calamiteitencoördinator deel. Ook waren er verschillende basis- en specialistische eenheden van de brandweer, ambulance en politie, maar ook tientallen medewerkers van de bedrijven betrokken. Het geheel werd gecoördineerd door het commando plaats incident (CoPI)."

Overleg CoPI-bak tussen officieren van dienst

Veldoefeningen: twee scenario’s

Rikus: "De eerste oefendag vond plaats bij de Clauscentrale van RWE in Maasbracht. Deze bijzondere organisatie, waar elektriciteit geproduceerd wordt, was in dit oefenscenario doelwit van klimaatactivisten. Naast de dynamiek die dit meebracht voor de gemeente en politie was er ook een ernstig ongeval gebeurd, waarbij de ambulancedienst en de brandweer een belangrijke rol kregen.

Donderdag 3 november werd de oefening georganiseerd bij een locatie van de Zorggroep in Venlo. Op de locatie aan de Auxiliatrixweg wonen ouderen en mensen met een beperking die veel zorg nodig hebben. In het oefenscenario was er brand uitgebroken in een van de zorgcentra, waarbij een aantal verminderd zelfredzame bewoners gewond raakten en gered moesten worden uit het met rook gevulde gebouw.

Brandweer zoekt in gebouw vol rook naar mensen

In beide gevallen was het belangrijk om samen te werken met de Bhv’ers van de betreffende organisatie, om zo snel mogelijk slachtoffers te kunnen redden en de effecten en impact van het incident zo beperkt mogelijk te houden.

De oefendagen begonnen in de middag, met een training over crisisbeheersing voor de BHV-organisatie en de officieren van dienst. Deze training was vooral gericht op kennismaken met elkaar en elkaars processen. In de avond sloten de eenheden aan bij de startbriefing en kon de veldoefening beginnen. Achteraf werd met alle deelnemers samen uitgebreid geëvalueerd."

Hulpdiensten werken samen met Bhv om incident te bestrijden

Frank Wijmenga (Politie Limburg) blikt, als begeleider van het middagprogramma, tevreden terug:

Het is heel waardevol om de verbinding te maken tussen de interne crisisorganisatie van een bedrijf of instelling en de hulpdiensten. Door mensen kennis te laten maken en bij elkaar in de keuken te laten kijken, wordt effectief samenwerken veel makkelijker.

Ook heel bijzonder om te vermelden, is dat beide locaties in de week na de oefening ook daadwerkelijk een inzet gehad hebben. Ze konden de kennis en ervaring van de oefening dus meteen in de praktijk brengen.”

Brandweer blust brand

Fotograaf: Thomas Palmen