Opvang mensen op de vlucht

5 oktober 2022

Veiligheidsregio Limburg-Noord werkt samen met de 15 Noord-Limburgse gemeenten en hulporganisaties om mensen op de vlucht op te vangen.

Meer informatie over

Dit zijn mensen die politiek asiel, bescherming, vragen aan een land waarin zij denken veiliger of beter te kunnen leven. Deze mensen melden zich als eerste in Ter Apel in het aanmeldcentrum. Op dit moment is het hier zo druk dat ze te weinig plek hebben voor alle asielzoekers.

Tijdelijke opvang

De situatie in aanmeldcentrum Ter Apel is zorgelijk. Daarom vangen de 25 veiligheidsregio’s tijdelijk asielzoekers op. Verschillende gemeenten in onze regio hebben locaties aangeboden om deze mensen onderdak te bieden. Dit doen ze op een zo aangenaam mogelijke manier.

Binnen onze regio werken we samen met gemeentes en andere partners aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Verschillende gemeenten in onze regio hebben locaties aangeboden om deze mensen onderdak te bieden. Dit doen ze ook voor deze mensen op een zo aangenaam mogelijke manier.

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

We zien dat mensen in onze regio ontzettend meeleven met de vluchtelingen uit Oekraïne en dat er mooie initiatieven en inzamelingsacties worden opgezet. Deze acties dragen we een warm hart toe. U kunt zelf op verschillende manieren mensen uit Oekraïne helpen:

Ik wil vluchtelingen steunen

Op het platform van VluchtelingenWerk staat meer informatie voor iedereen die vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland wil helpen.

Ik wil vluchtelingen uit Oekraïne  onderdak geven

Bedrijven / ondernemers: Neem contact op met uw plaatselijke gemeente.
Inwoners / particulieren: Ga naar Takecarebnb voor meer info en je aan te melden. 

Ik heb vragen over vluchtelingen uit Oekraïne in huis

Het Rode Kruis biedt hulp voor vagen en ondersteuning: 070-4455888 

Ik wil geld doneren aan Oekraïne

Geld geven kan bijvoorbeeld via Giro555. Doneer via Giro555

Ik wil spullen doneren

Bekijk alle initiatieven op de website van VluchtelingenWerk

Veiligheid van Nederland

Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor de veiligheid van Nederland? Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor specifieke dreigingen voor Nederland, maar de ontwikkelingen in het conflict volgen elkaar snel op. Dat maakt dat het dreigingsbeeld snel kan veranderen. De Nederlandse overheid biedt allerlei informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een crisis. Deze informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.