Het persalarm stopt

31 maart 2023

Het instrument persalarmering wordt door de hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) gebruikt om de pers actief te informeren bij bepaalde incidenten. De Landsadvocaat heeft op verzoek van Ambulancezorg Nederland een juridische toets uitgevoerd naar het instrument persalarmering en geconcludeerd dat dit in strijd is met wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Op basis daarvan heeft de minister van Justitie en Veiligheid besloten het persalarm vanaf 1 april 2023 stop te zetten.

Onderzoek naar alternatief

De media hebben een belangrijke rol bij het informeren van de maatschappij over incidenten. Het stopzetten raakt een grote groep journalisten en persfotografen. Gelet op het belang van de media voor het goed functioneren van onze samenleving heeft het ministerie van JenV, samen met vertegenwoordigers van media en hulpdiensten, onderzocht of er een alternatief voor het huidige instrument persalarmering mogelijk is. Een alternatief dat nu nader wordt onderzocht is een gesloten systeem waar geaccrediteerde journalisten toegang hebben tot persalarmeringen vanuit Politie, Brandweer en Veiligheidsregio’s. Het medisch beroepsgeheim staat het versturen van meldingen vanuit Ambulancezorg Nederland niet toe. De mogelijkheid van een wettelijke grondslag voor persalarmeringen vanuit de Politie moet worden getoetst op zowel proportionaliteit als juridische en technische uitvoerbaarheid. Het creëren van een wettelijke grondslag kost tijd. Daarom wordt voor persalarmeringen vanuit de Politie een tijdelijke machtiging op basis van de Wet Politiegegevens opgesteld. Van deze tijdelijke machtiging zal, conform de wettelijke vereisten, mededeling worden gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het persalarm wordt in afwachting van het opstellen van het machtigingsbesluit voorlopig voortgezet bij inzet van politie. Er is geen juridisch bezwaar voor het verstrekken van persalarmeringen vanuit de Brandweer en Veiligheidsregio’s. Voor meldingen bij inzet van ambulance is dat vanwege het medisch beroepsgeheim niet mogelijk. Dit geldt ook voor meldingen waarbij meerdere hulpdiensten zijn betrokken die worden aangenomen door een ambulancemedewerker in de meldkamer.