Coronavirus

15 oktober 2020 - 12:00

Alles over het coronavirus (COVID-19): maatregelen vanuit het kabinet, wat je zelf kunt doen en waar je actuele informatie vindt.

Update 15 oktober: Aanpassing bestaande noodverordening vastgesteld

Het kabinet heeft gisteren, dinsdag 13 oktober,  besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit was hard nodig, omdat het aantal besmettingen in ons land fors is toegenomen in de afgelopen periode. Er wordt op die plaatsen ingegrepen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is.

Toch begrijpen we ook dat het voor onze inwoners en zeker ook onze ondernemers best even slikken is dat de teugels opnieuw worden aangetrokken. Dat vraagt veel van ons allemaal. We hebben de behoefte om ons normale leven weer op te pakken, mensen die ons dierbaar zijn aan te raken, uit te gaan en te sporten bijvoorbeeld. Zoals de inmiddels bekende campagne al zegt: we zijn klaar met corona, maar corona is niet klaar met ons. We kunnen dit alleen samen. Dus inwoners en ondernemers van onze regio, hou nog even vol!

Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten moet laat zich echt laten testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kunnen we samen het allergrootste deel van de besmettingen voorkomen.

De landelijke maatregelen gelden vandaag, woensdag 14 oktober, vanaf 22:00 uur en gedurende minimaal twee weken. Enkele van de belangrijkste aangekondigde maatregelen zijn:

Groepen:

•    Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
•    In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
•    Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
•    Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

Het dagelijks leven:

•    Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
•    Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes, het OV en (buiten de les) op school .
•    Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitzonderingen: hotels voor hotelgasten, uitvaartcentra en luchthavens voorbij de security check
•    Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
•    Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
•    Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
•    Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
•    Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
•    Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
- Markten voor levensmiddelen
- Beurzen en congressen
- Bioscopen en theaters
- Wedstrijden
- Betogingen, samenkomsten, vergaderingen zoals in de wet openbare manifestaties
•    In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
•    Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

•    Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
•    Uitgezonderd zijn:
- Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
- Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
•    Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
•    Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

•    Reis zo min mogelijk
•    Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
•    Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
•    Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Op basis van de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de bestaande noodverordening aangepast. De aangepaste noodverordening is op woensdag 14 oktober na het Regionaal Beleidsteam, waar de burgemeester van de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg aan deelnemen, vastgesteld.

Meer gedetailleerde informatie & de factsheet met alle maatregelen is te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen

De aangepaste noodverordening is te vinden via: https://vrln.nl/over/beleid

Update 14 oktober: Risiconiveaus en maatregelen COVID-19

Welke coronamaatregelen gelden op welk moment? De routekaart met 4 risiconiveaus laat zien welke maatregelen per niveau gelden. Bestuurders kunnen aanvullend daarop extra maatregelen nemen. Ga naar de routekaart.
Voor ieder risiconiveau geldt: volg de basisregels.
Meer informatie over de inschaling per regio op het Dashboard coronavirus.

Update 13 oktober: Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft teveel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Lees het hele nieuwsbericht

Update 7 oktober: Brief voorzitters Limburgse veiligheidsregio's inzake Carnaval

Beste Limburgers,

Helaas worden we nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-uitbraak. Sterker nog, de besmettingsaantallen nemen weer zorgelijk toe en er is sprake van een ‘tweede golf’. Het is daarom van belang dat we alert blijven en dat we de maatregelen die gelden strikt naleven. Ondanks dat de toekomst onduidelijk is, kijken we als voorzitters van de beide veiligheidsregio’s toch vooruit. Dit doen we vooral om duidelijkheid en perspectief te bieden aan u; onze inwoners.

Als voorzitters van de twee veiligheidsregio’s in Limburg hebben we, in samenspraak met de Gouverneur en na overleg met alle Limburgse burgemeesters, gezamenlijk besloten om de vergunning plichtige carnavalsevenementen niet op de traditionele wijze door te laten gaan. Dit besluit geldt daarmee ook voor de ‘Elfde van de Elfde’ en andere grote aan carnaval gerelateerde bijeenkomsten. De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt lokaal bij de gemeenten/de lokale burgemeesters, maar voor de eenduidigheid en het voorkomen van regionale en lokale verschillen trekken we samen één lijn in onze provincie.

Het naleven van 1,5 meter is lastig wanneer mensen in grote groepen samenkomen, zeker wanneer er alcohol wordt gedronken en mensen meegenomen worden door de muziek. Daarnaast lopen we in onze provincie risico op een zogenaamd ‘waterbedeffect’. Omdat zowel in Brabant als over de grens in Duitsland traditionele carnavalsvieringen verboden zijn, is de kans groot dat mensen van (ver) buiten de provincie in grote aantallen naar Limburg komen, waardoor het éxtra druk wordt. Een mogelijke besmetting verspreidt zich dan ook over het (buiten)land. Daarbij is het een openbaar feest waardoor besmettingen niet tot nauwelijks herleidbaar zijn.

We snappen dat dit een grote teleurstelling is voor velen. Carnaval is een mooie traditie en een gezellig feest van verbinding en verbroedering waar juist nu veel behoefte aan is. Wij zijn echter van mening dat op een verantwoorde en veilige wijze carnaval vieren, passend binnen de geldende kaders en maatregelen, op dit moment niet mogelijk is. De kaders en richtlijnen van evenementen zoals deze nu gelden in combinatie met de wijze waarop Carnaval traditioneel gevierd wordt, maken dat organisaties daar moeilijk aan kunnen voldoen. Indien deze evenementen toch doorgang zouden vinden, zijn de risico’s voor de openbare orde en de publieke gezondheid onaanvaardbaar groot. Veiligheid en gezondheid zijn de verantwoordelijkheid van de organisatie. Die moet ervoor zorgen dat maatregelen nageleefd worden. We verwachten dat daarbij handhaving van buitenaf nodig is en die capaciteit is al beperkt. Het is een lastig, maar niet te voorkomen, besluit. We rekenen op uw begrip en hopen dat we in 2022 weer volop kunnen genieten van dit mooie feest zoals we altijd gewend zijn. We zijn en blijven continu in contact met de carnavalsbonden en –verenigingen om mee te kijken wat eventueel wel mogelijk is. Optochten en bijeenkomsten zijn dat binnen de kaders niet.

We weten niet hoe de situatie over een paar dagen is of over een paar weken, laat staan over een paar maanden. Wij staan er samen voor aan de lat om kwetsbaren te beschermen, te zorgen dat de zorg niet opnieuw overspoelt raakt, zicht op het virus te houden en clusteruitbraken te voorkomen. Dat kunnen we alleen samen. Wij blijven alle Limburgers daarom vragen: blijf je verstand gebruiken, houd 1,5 meter afstand en houd je aan de bekende hygiënemaatregelen.

Annemarie Penn-te Strake                                              Antoin Scholten
Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg                        Voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord   

Update 7 oktober: Aanpassing bestaande noodverordening vastgesteld

Tijdens de landelijke persconferentie van maandag 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval 3 weken van kracht. Deze maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Dat is noodzakelijk omdat de cijfers, landelijk maar ook in onze regio, een zeer zorgelijke stijging laten zien.

Enkele van de belangrijkste aangekondigde maatregelen:

Binnen & buiten
- Gezelschappen tot maximaal 4 personen, zowel binnen als buiten
- Binnen totaal maximaal 30, buiten totaal maximaal 40 Uitzonderingen gelden onder andere voor uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen, detailhandel en scholen. Op doorstroomlocaties geldt reservering op basis van een tijdvak.

Thuis
- Voor bezoek thuis geldt: maximaal 3 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar)
- Kom je terug uit een gebied met een oranje reisadvies vanwege corona, dan ga je 10 dagen in thuisquarantaine (kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar kinderopvang, sport en school)

Werk & vervoer
- Werk thuis, tenzij het niet anders kan
- Beperk je aantal reizen
- In openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht

Horeca
- Vanaf 21.00 uur geen nieuwe bezoekers meer en sluiting uiterlijk om 22.00 uur
- Reserveren, registreren, placeren en een gezondheidscheck zijn altijd verplicht
- Afhaalrestaurants: sluiting uiterlijk 02.00 uur en geen alcoholverkoop na 22.00 uur

Sport
- Geen publiek, zowel bij de professionele als amateursport
- Sluiting van sportkantines

Op basis van de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de bestaande noodverordening aangepast. De aangepaste noodverordening is op woensdag 30 september tijdens het Regionaal Beleidsteam, waar de burgemeester van de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg aan deelnemen, vastgesteld.

Meer gedetailleerde informatie & de factsheet met alle maatregelen.

De noodverordening is te vinden via: https://vrln.nl/over/beleid

Update 2 oktober: Scholten roept Duitsers en Belgen op bezoek aan regio uit te stellen

Afgelopen week riep Antoin Scholten, voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, de Duitsers en de Belgen op zeer terughoudend te zijn met een bezoek aan onze regio. Onderstaand de Nederlandse en Duitse tekst, zoals deze aan de media is verstuurd:

Het Nederlandse kabinet heeft afgelopen maandag extra en verregaande maatregelen afgekondigd voor heel Nederland om het Corona virus te bestrijden. Zo is er een maximum gesteld aan het aantal mensen dat samen mag komen, binnen en buiten, en moeten horecagelegenheden eerder sluiten. Het aantal besmettingen, ook in de regio Limburg-Noord gaat namelijk niet de goede kant op. Extra maatregelen zijn daarom nodig.

Dat betekent dat wij onze Duitse oosterburen en ook de Belgen vragen om de komende periode geen dagje uit te vieren in onze regio. Zeker als we kijken naar komend weekend (zaterdag 3 oktober Duitse feestdag) roepen we op om zeer terughoudend te zijn met een bezoek aan onze regio. Mocht u toch besluiten te komen, dan kan het zo zijn dat u niet eens de centra van onze steden bereikt, omdat de lokale overheden vinden dat het te druk wordt. Winkelgebieden, maar ook parkeergarages/-terreinen kunnen dan worden afgesloten.

In een normale situatie bent u van harte welkom, maar wij vragen u dus nu om uw bezoek uit te stellen. Dit voor uw eigen veiligheid en gezondheid, maar ook voor de veiligheid en gezondheid van het personeel in onze centra en eigen inwoners.

Am Montag den 28. September hat das niederländische Kabinett für die gesamten Niederlande zusätzliche und umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus angekündigt. Weil die Zahl der Infektionen derzeit nicht in die richtige Richtung gehen, werden zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Zum Beispiel ist die Anzahl der Personen, die zusammenkommen dürfen, in Innen- als auch in Außenbereichen begrenzt und Gastronomiebetriebe müssen früher schließen.

Deshalb bitten wir unsere deutsche Nachbarn, in der kommenden Zeit auf Ausflüge in unsere Region zu verzichten. Mit Blick auf das kommende Wochenende und den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, wie auch Sonntag den 4. Oktober rufen wir Sie zu großer Vorsicht bei Ihrem Besuch in unser Regio auf. Wer sich trotzdem entscheidet zu kommen, wird eventuell die Einkaufszentren unserer Regio nicht erreichen. Einkaufszonen, aber auch Parkhäuser/Parkplätze können dann, weil zu befürchten ist dass dort zu viel los sein wird, geschlossen werden. Diese Maßnahmen gelten das ganze Wochenende über.

Sind unsere deutsche Besucher unter normalen Umständen herzlich willkommen, so müssen wir sie unter den gegebenen Bedingungen leider dringend bitten Ihren Besuch zu verschieben. Dies dient Ihrer eigenen, wie auch der Sicherheit und Gesundheit des Personals in unseren Geschäften, Einkaufszentren und die Bewohner unserer Region.

Update 2 oktober: Statement onfheffingen culturele instellingen Limburg-Noord

Tijdens de landelijke persconferentie van maandag 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht. 

Lees verder

Informatie

Hier vind je de meest actuele informatie omtrent het coronavirus in Noord- en Midden-Limburg. GGD Limburg-Noord informeert inwoners via:

Wat kun je doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen, ook wel hand- en hoesthygiëne genoemd, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Was je handen regelmatig met zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig
  • Schud geen handen

Nuttige links

Contact

  • Algemene vragen over het coronavirus? 0800-1351 (Rijksoverheid)
  • Aanmelden voor een coronatest? 0800-1202
  • GGD Limburg-Noord informatienummer: 088 - 11 91 990 (werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)

  • Deel deze pagina: