Coronavirus

6 oktober 2022

Eind februari 2020 brak het coronavirus uit in Nederland. Het virus veroorzaakt de infectieziekte COVID-19. Sindsdien werkt de veiligheidsregio samen met het kabinet en (zorg)partners aan de bestrijding van het virus en de gevolgen ervan. 

De voorzitter veiligheidsregio heeft vier wettelijk opgelegde verantwoordelijkheden en rollen in de coronacrisis. 

 • Bestrijding van infectieziekte groep A
 • Coördinerende rol regionale crisisbeheersing
 • Informatievoorziening
 • Crisiscommunicatie

Meer informatie:  Veiligheidsberaad

Het RIVM publiceert elke dinsdagmiddag weekcijfers rondom het coronavirus. Denk aan cijfers van het aantal afgenomen testen en ziekenhuisopnames.

Weekcijfers RIVM

Het coronavirus is nog niet weg is. Nog steeds worden mensen ziek door het virus. Corona is zeer besmettelijk. Haal daarom uw coronaprik(ken) als u nog niet (of niet volledig) gevaccineerd bent. Ook als u verder helemaal gezond bent.

Er geldt nog een aantal corona-adviezen om besmetting van het virus tegen te gaan. Het kabinet houdt de coronasituatie goed in de gaten en onderneemt actie als het virus weer oplaait.

Basisadviezen tegen corona:

 • was vaak je handen
 • hoest en nies in je elleboog
 • klachten? blijf thuis en doe een test
 • zorg voor voldoende frisse lucht
 • haal een coronavaccinatie

Meer informatie: Rijksoverheid

 • Algemene vragen over het coronavirus? Bel het landelijke informatienummer van Rijksoverheid: 0800-1351 (maandag t/m zaterdag bereikbaar van 08.00 - 18.00 uur)
 • Een afspraak maken voor een coronatest? Dit kan online via www.coronatest.nl of telefonisch via 0800-1202 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).
 • Een afspraak maken voor coronavaccinatie? Dit kan online via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of telefonisch via het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer via 0800-7070. Dit kan iedere dag tussen 08.00 en 20.00 uur.
 • GGD Limburg-Noord corona informatienummer: 088 - 11 91 990 (maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur en zaterdag van 09:00 - 13:00 uur).