Rampenbestrijdingsplannen (RBP)

Voor enkele risico’s binnen onze regio stellen we als veiligheidsregio – in samenspraak met onze partners - een rampenbestrijdingsplan op. Het maken van rampenbestrijdingsplannen is in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) verplicht gesteld voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (1999) en voor vliegvelden.

Het rampbestrijdingsplan beschrijft de samenwerking van de hulpdiensten en andere betrokken organisaties bij de aanpak van een incident.