Noodverordeningen

Een noodverordening is een verordening die door een burgemeester, gezaghebber of voorzitter veiligheidsregio wordt vastgesteld indien er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden.

Geldende noodverordeningen worden hier gepubliceerd.