Brand in leegstaand groot gebouw

donderdag 28 december 2023

HEEL - om 02.40 uur is de brandweer gewaarschuwd voor een brand in een leegstaand voormalig kasteel, gelegen aan de Kasteellaan/Savelbergweg. Er komt veel rook en vliegvuur vrij bij de brand. De brandweer laat het pand gecontroleerd afbranden. Er zijn voorzover bekend, geen gewonden en de oorzaak van de brand is op dit moment niet bekend.

Tijdens het aanrijden van het eerste blusvoertuig, ziet men van ver dat het dak van het gebouw, in lichterlaaie staat, waarop de hulp van drie extra blusvoertuigen, enkele waterwagens, en een hoogwerker worden ingezet. 
Het is direct duidelijk dat blussing van het 900 m┬▓ grote bouwwerk, erg moeilijk is doordat het omliggende terrein voor bluswerkzaamheden vrij ontoegankelijk is, het gevaar van instortende muren is aanwezig, en het blussen heeft geen zin; het pand staat geheel in de brand. 
De leiding van de brandweer kiest voor een afbrandscenario, waarbij de omgeving wordt beschermd.

Door de harde wind komt er veel vliegvuur vrij, dat richting een woonwijk gaat. Enkele blusvoertuigen worden richting de woningen gedirigeerd, om eventuele branden, veroorzaakt door het vliegvuur, snel te blussen. Tot op heden is dit niet het geval.
Een meetploeg van de brandweer onder leiding van de adviseur "gevaarlijke stoffen", is opgeroepen om metingen te verrichten en de omgeving te controleren op stoffen die eventueel een gevaar vormen voor de gezondheid van mensen. 
De vele rook die tot in Beegden te ruiken en waarneembaar is, zorgt voor weinig tot geen overlast. De meeste directe aanwonenden, die op een kleine honderd meter van de brand wonen, staan op straat en worden geïnformeerd door de brandweer. Ook zijn er berichten geplaatst hierover op "X" voormalig Twitter (account brandweer Limburg-Noord @brandweerln)

De brandweer zal nog geruime tijd aanwezig blijven om het brandverloop te monitoren. Als de situatie het toelaat, zal in samenspraak met de gemeente worden bekeken, hoe het een en ander zal worden aangepakt. Indien mogelijk zal een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijke oorzaak van de brand. 

UPDATE 1: 08.15 uur
De vlammen zijn nagenoeg weg, wel is er door smeulen van de brandresten nog sprake van rookoverlast voor de omgeving, en de brandweerlieden proberen dit met water van afstand te beperken. 
Het is te gevaarlijk vanwege instortingsgevaar om nabij het gebouw te komen of zelfs maar te betreden. Ook monitoren meetploegen van de brandweer nog steeds de (schadelijke) invloed van de rook op de nabijgelegen woonwijk. 

Er is definitief GEEN sprake van asbest in het gebouw; het pand is jaren geleden gesaneerd. 
In de loop van de ochtend zal bekeken worden, in samenspraak met de gemeente en de eigenaar van het bouwwerk, wat te doen met dit Rijksmonument. 

UPDATE 2: 13.15 uur

De brand in het leegstaande bouwwerk, gelegen aan de Kasteellaan met de Monseigneur Savelbergweg in Heel is uit. De brandweer heeft zo goed als mogelijk van buitenaf alle smeulende brandjes proberen te doven. Het binnentreden van het bouwwerk om ter plekke te blussen is niet mogelijk vanwege instortingsgevaar.
De brandweereenheden hebben de plek van de brandinzet verlaten en zijn teruggekeerd naar de kazernes.

Mocht u last hebben van ernstige rookvorming of ziet u vlammen oplaaien, neem dan contact op met de meldkamer Limburg in Maastricht (0900 0904); geen spoed, wel brandweer. 
Bij enige rookvorming blijft het advies: sluit deuren en ramen en zet de woningventilatie tijdelijk stop.

 

 

 


 

Overzicht