Wet op de Veiligheidsregio

De Wet veiligheidsregio’s kent een lange voorgeschiedenis met enkele tastbare aanleidingen. Bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de Nieuwjaarsbrand in café ‘de Hemel’ in Volendam (2001).

De roep om slagkracht en professionaliteit van de hulpverlening in Nederland ontstond. Om deze roep te beantwoorden, zijn uniforme hulpverleningsniveaus binnen samenwerkingsgebieden noodzakelijk. Om die reden is op 1 oktober 2010 de wet Veiligheidsregio’s in werking getreden.
 
Het doel is een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. Deze wet bepaalt dat veiligheidsregio’s als gemeenschappelijke regeling moeten worden vormgegeven. Dit besluit verdeelde het Nederlandse grondgebied in 25 veiligheidsregio’s, waaronder de regio Limburg-Noord.