Veiligheidsregio en gemeente Bergen oefenen ramp

20 februari 2020

Aan de Ceresweg in Bergen is woensdag 19 februari een rampenoefening gehouden door Veiligheidsregio Limburg-Noord samen met gemeente Bergen. Crisisfunctionarissen en hulpdiensten oefenden samen zodat ze, bij een echte calamiteit, nog beter voorbereid zijn.

De oefening had als doel om de structuur van de crisisbeheersing- en rampenbestrijding van de veiligheidsregio te testen. Veiligheidsregio Limburg- Noord is een regionaal samenwerkingsverband van 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, waaronder gemeente Bergen.

Scenario
Het was een oefening waarbij (fictief) een vliegtuig neerstortte in het natuurgebied Maasduinen, waarna een natuurbrand met rookontwikkeling ontstond. Deze rookpluim trok richting het centrum van Bergen. Ook waren er scholieren aan het wandelen in het natuurgebied tijdens de ramp en moesten scholen en kinderdagverblijven ontruimd worden.

Oefendoelen
Grote rampen en crises komen gelukkig zelden voor. Om toch ervaring op te kunnen doen in de bestrijding ervan, houden de veiligheidsregio’s regelmatig rampoefeningen. Alle betrokken organisaties doen hieraan mee. Na een oefening volgt altijd een gezamenlijke evaluatie. Zo werkt de veiligheidsregio voortdurend aan het verbeteren van de rampenbestrijding.

Bij deze oefening was naast alarmering, opkomst, opschaling en besluitvorming extra aandacht voor informatiemanagement en crisiscommunicatie. Goede, eenduidige informatie tussen de diverse disciplines van de veiligheidsregio, maar ook tussen de veiligheidsregio, betrokken gemeente(s) en de buurregio is daarbij belangrijk. Bij crisiscommunicatie gaat het vooral om voldoende en op de juiste momenten afgestemde informatie tussen de gemeente, veiligheidsregio en overige partners en om eenduidige communicatie naar de inwoners.