Veilig mailen van privacygevoelige informatie met ZIVVER

17 september 2018

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van het werk van Veiligheidsregio Limburg-Noord met haar onderdelen Brandweer Limburg-Noord en GGD Limburg-Noord. Wij streven continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige service voor onze relaties. Hiertoe behoort ook de garantie dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld.

Dit is nodig omdat de huidige kanalen – zoals ‘gewone’ e-mail, digitale berichten (zoals WhatsApp ) of post - in toenemende mate kwetsbaar of inefficiënt zijn. Vanuit kwaliteitsoogpunt en de toenemende cyberdreigingen, wil Veiligheidsregio Limburg-Noord de beveiliging van haar communicatie met stakeholders verder verbeteren. Zeker nu sinds 1 januari 2016 de Wet Meldplicht Datalekken in Nederland is ingevoerd en nog strengere wetgeving sinds mei 2018 op Europees niveau geldt.

Inzet ZIVVER
Sinds 17 september zet Veiligheidsregio Limburg-Noord ZIVVER in om veilig met u te e-mailen, chatten en bestanden uit te wisselen. ZIVVER versleutelt berichten met vertrouwelijke inhoud zoals patiëntgegevens, BSN-nummers of concurrentiegevoelige data. Op deze manier kunnen alleen verzender en ontvanger bij de informatie.

Wat merkt u?
Voor u betekent dit dat u, beveiligde communicatie van ons, via ZIVVER ontvangt. U krijgt deze berichten gewoon in uw e-mail. Als u zelf geen ZIVVER gebruikt, bevat de e-mail een link naar een beveiligde omgeving waarvoor u een SMS of wachtwoord ontvangt om het bericht te lezen. U hoeft geen ZIVVER-account te maken, om het bericht te lezen of te reageren op onze berichten. In dit filmpje ziet u hoe iemand zonder ZIVVER-account een bericht ontvangt en leest.

Geef wijzigingen door!
Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer direct doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren. Wijzigingen kunt u aan uw contactpersoon/ afzender mailbericht doorgeven.

Mocht u vragen over of bezwaar hebben tegen het veilig versturen van informatie via ZIVVER, laat het ons weten via veiligmailen@vrln.nl.