Ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. De situatie in de kernreactor bepaalt of, wanneer en in welke mate er radioactiviteit vrijkomt. Getraind personeel kan de situatie bijsturen met noodprocedures en daarmee het vrijkomen van radioactieve stoffen voorkomen of beperken. Als er toch radioactiviteit buiten het terrein van de installatie komt, bepalen de weersomstandigheden hoe deze radioactiviteit wordt verspreid. Wanneer mensen in een door een kernongeval getroffen of bedreigd gebied op de juiste manier reageren en de aanwijzingen opvolgen, kunnen de gevolgen voor de gezondheid (door bestraling of het binnenkrijgen van radioactieve stoffen) worden beperkt of voorkomen.

Wat is het risico van straling?

Na een ongeval met een kerncentrale kan er radioactieve straling vrijkomen. Mensen in de directe omgeving van de kerncentrale kunnen daaraan worden blootgesteld. Bij een ongeval in de kerncentrale zal Limburg-Noord niet door deze directe straling getroffen worden; zo ver kan straling niet reiken.

Onderstaand filmpje geeft weer wat er gebeurt bij een ongeval in een kercentrale. Mensen hebben bij een kernongeval vaak het beeld van een atoombom, verminkingen en duizenden doden. Begrijpelijk, maar toch is dat beeld niet helemaal juist. Kijk maar eens naar het filmpje hieronder.

Wat doet Veiligheidsregio Limburg-Noord bij een stralingsincident?

De overheid hanteert maatregelzones (cirkels) voor het treffen van maatregelen (evacuatie, schuilen en verstrekken jodiumpillen). Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord vallen de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Weert in de landelijk vastgestelde maatregelzone tot 100 kilometer vanaf Tihange en/of Doel. Binnen deze zone is acute evacuatie gezien de afstand niet van toepassing. Wel wordt uitgegaan van het (vooraf) verstrekken van jodiumpillen voor kinderen en zwangere vrouwen. Daarnaast is schuilen (binnen blijven en ramen en deuren sluiten) een algemene maatregel die indien nodig wordt afgekondigd.

Als zich een incident voordoet, dan geeft de overheid algemene adviezen. Uitgebreide, actuele informatie vind je in dat geval op deze website, crisis.nl en via calamiteitenzender L1 Radio. Ook kan je een NL-Alert ontvangen met meer informatie. 

Naast het verstrekken van informatie en adviezen, kan de overheid na een stralingsongeval ook besluiten om andere maatregelen te nemen, bijvoorbeeld ter bescherming van ons eten en drinken.

Na een stralingsincident zal de overheid je adviseren om te schuilen, te evacueren of jodiumtabletten te slikken. De filmpjes hieronder laten zien wat elk advies betekent.   

Welk advies de overheid geeft, hangt af van het type incident. Volg de adviezen van de overheid. 

Schuilen

Evacueren

Jodiumtabletten slikken

Veelgestelde vragen

Straling kun je niet zien of voelen. Alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is. Onder andere de brandweer, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en het ministerie van Defensie beschikken over deze meetapparatuur.

De gezondheidseffecten van straling door radioactieve stoffen hangen onder andere af van de hoeveelheid en het type straling en de wijze van blootstelling. Een kleine hoeveelheid straling is doorgaans niet gevaarlijk. Een hoge stralingsdosis voor een lange periode kan wel gevaarlijk zijn.


  • Deel deze pagina: