Extreem weer: weersomstandigheden die zorgen voor grote fysieke of maatschappelijke gevolgen

We spreken over extreem weer als de weersomstandigheden zodanig zijn dat ze zorgen voor grote fysieke of maatschappelijke gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanhoudende droogte of kou, hevige regenval, sneeuwval, ijzel en extreem onweer. Huizen komen blank te staan, de natuur loopt ernstige schade op en bepaalde bevolkingsgroepen lopen gevaar. 

Wat doet Veiligheidsregio Limburg-Noord bij extreem weer?

Als Veiligheidsregio Limburg-Noord hebben we helaas geen invloed op het weer. Waar we wel invloed op hebben is de hulpverlening tijdens en ná extreme weersomstandigheden. Brandweer Limburg-Noord komt in actie als er sprake is van acuut gevaar voor mens of dier. Daarbij kun je denken aan een verhoogd risico op brand, een gebouw dat dreigt in te storten, dakpannen die losgeraakt zijn of een boom die over een openbare weg dreigt te vallen.

Volg het KNMI voor waarschuwingen voor gevaarlijk weer

Het KNMI verstrekt de weersverwachtingen en geeft indien nodig per provincie of regio waarschuwingen voor gevaarlijk weer. Daarvoor gebruikt het KNMI internationale waarschuwingskleuren. Die kleuren geven de verwachte impact van het weer aan. Door jou tijdig te waarschuwen kun jij je voorbereiden op gevaarlijk weer en wordt de kans op schade en letsel beperkt. De kleurcodes zijn groen, geel, oranje en rood.

Tips om wateroverlast te voorkomen

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen? En over wat kunt doen tijdens plotselinge wateroverlast? ​​​​​Kijk dan op wachtnietopwater.nl. Hier vind je concrete en makkelijk uit te voeren tips voor situaties waarin wateroverlast dreigt of het water je huis al binnenstroomt.

Nu al maatregelen nemen voor toekomstige wateroverlast? Kijk eens op waterklaar.nl voor duurzamen oplossingen om wateroverlast te verminderen en subsidiemogelijkheden.

Om je voor te bereiden op extreme weersomstandigheden kun je de volgende dingen doen:

 • Zet de auto altijd op de handrem of in een versnelling, zodat deze bij plotselinge wateroverlast niet wegdrijft;
 • Zorg dat je dakgoot schoon is en de afvoerpijp niet verstopt is;
 • Haal losse voorwerpen naar binnen, zodat deze niet kunnen wegdrijven. Denk bijvoorbeeld aan afvalcontainers en bloembakken;
 • Zorg voor waterkerende maatregelen (bijvoorbeeld zandzakken of schotten);
 • Kijk voor meer tips op wachtnietopwater.nl

Tijdens extreme weersomstandigheden kun je de volgende dingen doen:

 • Volg de instructies van de hulpdiensten op.
 • Blijf goed letten op de waarschuwingen van het KNMI. Blijf bij code rood (een weeralarm) binnen.
 • Moet je toch de deur uit? Neem dan voldoende eten en drinken mee, een deken, warme kleding en een mobiele telefoon met oplader. Laat anderen weten waar je heen gaat en via welke route.
 • Bij code groen zijn er geen bijzonderheden.
 • Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer. Het is in dit geval belangrijk om alert te blijven.
 • Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Het is in dit geval belangrijk om voorbereid te zijn.
 • Bij code rood is een weeralarm van kracht. Hierbij kan sprake zijn van extreem weer met een grote impact op de samenleving. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Hierbij dien je direct actie te ondernemen.   

Wil je meer informatie over de kleurcodes van het KNMI? Klik dan hier.

Wie je belt bij extreme weersomstandigheden hangt af van het gevaar.

 • Bel bij acuut gevaar voor mens of dier altijd 112.
 • Bel bij geen spoed, wel brandweer 0900-0904 (situaties waar mogelijk gevaar kan optreden, maar wat op dat moment nog niet gevaarlijk of levensbedreigend is).
 • Bel bij schade aan de openbare ruimte (bv. losliggende putdeksels, een omgevallen boom in de berm of een verstopte riolering) je gemeente.
 • Handel zelf als de schade aan je woning of bedrijf geen acuut gevaar veroorzaakt. Bij wateroverlast is het bijvoorbeeld verstandig om gas en elektriciteit uit te schakelen. Voor schade die je zelf niet kunt oplossen, bel je een gespecialiseerd bedrijf. 

 • Deel deze pagina: