Welke risico's zijn er in Limburg-Noord

Veiligheidsregio Limburg-Noord is erop gericht om inwoners en bezoekers van Noord- en Midden-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Wij zijn er voor jouw veiligheid. Die veiligheid beschermen we door risico’s in kaart te brengen en ons aan de hand daarvan voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste risico's in Limburg-Noord. Op elke risicopagina beschrijven we het risico, hoe wij ons als overheid voorbereiden op het risico en wat je zelf kunt doen om je voor te bereiden op het risico. 

Aardbeving icon

Aardbeving

Ongeval met gevaarlijke stof icon

Ongeval met gevaarlijke stof

Terrorisme icon

Terrorisme

Verkeersongeval icon

Verkeersongeval

Brand en instorting icon

Brand en instorting

Extreem weer icon

Extreem weer

Natuurbrand icon

Natuurbrand

Uitval nutsvoorzieningen icon

Uitval nutsvoorzieningen

Stralingsincident icon

Stralingsincident

Overstroming icon

Overstroming

Ziektegolf icon

Ziektegolf

Digitale ontwrichting en cyber icon

Digitale ontwrichting en cyber