Publicaties

De Veiligheidsregio Limburg-Noord kent een Algemeen Bestuur.

Dit bestuur stelt onder andere de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan vast.