Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook documenten met meer informatie over de organisatie.

Titel Verzend Datum Bestand Grootte
VRLN_Verantwoordingsverslag_Coronavirus_juli_2020.pdf 31-07-2020 pdf 117,89 KB
VRLN_Verantwoordingsverslag_Coronavirus_december_2020.pdf 21-12-2020 pdf 106,32 KB
VRLN_Samenvatting_belevingsonderzoek_de_Meinweg_2020.pdf 03-11-2020 pdf 168,76 KB
VRLN_Regionaal_modelbeleid_bluswater_en_bereikbaarheid_2017.pdf 18-02-2021 pdf 3.320,89 KB
VRLN_Rapportage_natuurbrandonderzoek_de_Meinweg_mei_2020.pdf 03-11-2020 pdf 8.541,54 KB
VRLN_jaarverslag_2020.pdf 15-01-2021 pdf 254,97 KB
VRLN_Jaarverantwoording_2019_(publ_08072020).pdf 23-02-2021 pdf 1.142,02 KB
VRLN_Evaluatie_IFV_Natuurbrand_Meinweg_en_evacuatie_Herkenbosch_oktober_2020.pdf 03-11-2020 pdf 2.207,79 KB
VRLN_Bouwsteen_veiligheid_omgevingsvisie_2020.pdf 18-02-2021 pdf 120,80 KB
VRLN_Begroting_2021_vastgesteld_door_AB_(publ_08072020).pdf 26-02-2021 pdf 895,12 KB
VRLN Beleidsplan 2020 2023.pdf 10-07-2020 pdf 176,11 KB
Verordening Bestuurscommissie Veiligheid (publ 30092016).pdf 20-05-2020 pdf 187,18 KB
Verordening Bestuurscommissie GGD 2016 (publ 28092016).pdf 20-05-2020 pdf 185,93 KB
Regionaal crisisplan VRLN 2018 (publ 24042018).pdf 20-05-2020 pdf 1.504,79 KB
Provinciaal Risicoprofiel Limburg (publ 05062019).pdf 20-05-2020 pdf 1.366,77 KB
Mandaatverordening VRLN april 2016 (publ 30092016).pdf 20-05-2020 pdf 89,13 KB
Gemeenschappelijke Regeling VRLN per_1april_2016 (publ 28092016).pdf 20-05-2020 pdf 126,07 KB
Factsheet begroting 2020 (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 1.057,43 KB
Bijlagen Provinciaal Risicoprofiel Limburg (publ 05062020).pdf 20-05-2020 pdf 1.444,22 KB
Begroting 2020 definitief (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 918,49 KB
Titel Verzend Datum Bestand Grootte
Noodverordening Corona 20 maart (publ 20032020).pdf 20-05-2020 pdf 353,33 KB
Noodverordening aanwijzingsbesluit 18 maart 2020 (publ 20032020).pdf 20-05-2020 pdf 64,57 KB
Noodverordening 13 mei 2020 (publ 14052020).pdf 20-05-2020 pdf 191,46 KB
Intrekken aanwijzingsbesluiten Roermond 15 juni 2020.pdf 10-07-2020 pdf 50,46 KB
Intrekken aanwijzingsbesluit Mookerplas 29 mei 2020.pdf 10-07-2020 pdf 75,66 KB
Intrekken aanwijzingsbesluit Baexem 30 juni 2020.pdf 10-07-2020 pdf 128,56 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Sportkooi Antillenstraat 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 132,80 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Geuljanslaan 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 70,66 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Achilleslaan 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 129,48 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Cruijff Court Olieslagersstraat 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 192,03 KB
Aanwijzingsbesluit Mookerplas Bijlage 15 april 2020 (publ 16042020).pdf 20-05-2020 pdf 11.539,13 KB
Aanwijzingsbesluit Mookerplas 15 april 2020 (publ 16042020).pdf 20-05-2020 pdf 190,67 KB
Aanwijzingsbesluit Leudal 22 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 161,17 KB
Aanwijzingsbesluit gebieden Roermond 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 190,91 KB
Aanwijzing commissie voor behandeling bezwaren COVID-19 VRLN.pdf 28-08-2020 pdf 56,79 KB
Aangescherpte noodverordening update 10 april 2020 (publ 13042020).pdf 20-05-2020 pdf 149,28 KB
Aangescherpte Noodverordening Corona 27 maart 2020 (publ 27032020).pdf 20-05-2020 pdf 722,78 KB
Aangescherpte noodverordening 3 april 2020 (publ 03042020).pdf 20-05-2020 pdf 348,60 KB
Aangescherpte noodverordening 29 april 2020 (publ 30042020).pdf 20-05-2020 pdf 170,46 KB

  • Deel deze pagina: