Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook documenten met meer informatie over de organisatie.

Titel Verzend Datum Bestand Grootte
VRLN_Verantwoordingsverslag_Coronavirus_juli_2020.pdf 31-07-2020 pdf 117,89 KB
VRLN_Verantwoordingsverslag_Coronavirus_december_2020.pdf 21-12-2020 pdf 106,32 KB
VRLN_Samenvatting_belevingsonderzoek_de_Meinweg_2020.pdf 03-11-2020 pdf 168,76 KB
VRLN_Regionaal_modelbeleid_bluswater_en_bereikbaarheid_2017.pdf 18-02-2021 pdf 3.320,89 KB
VRLN_Rapportage_natuurbrandonderzoek_de_Meinweg_mei_2020.pdf 03-11-2020 pdf 8.541,54 KB
VRLN_jaarverslag_2020.pdf 15-01-2021 pdf 254,97 KB
VRLN_Jaarverantwoording_2019_(publ_08072020).pdf 23-02-2021 pdf 1.142,02 KB
VRLN_Evaluatie_IFV_Natuurbrand_Meinweg_en_evacuatie_Herkenbosch_oktober_2020.pdf 03-11-2020 pdf 2.207,79 KB
VRLN_Bouwsteen_veiligheid_omgevingsvisie_2020.pdf 18-02-2021 pdf 120,80 KB
VRLN_Begroting_2021_vastgesteld_door_AB_(publ_08072020).pdf 26-02-2021 pdf 895,12 KB
VRLN Beleidsplan 2020 2023.pdf 10-07-2020 pdf 176,11 KB
Verordening Bestuurscommissie Veiligheid (publ 30092016).pdf 20-05-2020 pdf 187,18 KB
Verordening Bestuurscommissie GGD 2016 (publ 28092016).pdf 20-05-2020 pdf 185,93 KB
Regionaal crisisplan VRLN 2018 (publ 24042018).pdf 20-05-2020 pdf 1.504,79 KB
Provinciaal Risicoprofiel Limburg (publ 05062019).pdf 20-05-2020 pdf 1.366,77 KB
Mandaatverordening VRLN april 2016 (publ 30092016).pdf 20-05-2020 pdf 89,13 KB
Gemeenschappelijke Regeling VRLN per_1april_2016 (publ 28092016).pdf 20-05-2020 pdf 126,07 KB
Factsheet begroting 2020 (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 1.057,43 KB
Bijlagen Provinciaal Risicoprofiel Limburg (publ 05062020).pdf 20-05-2020 pdf 1.444,22 KB
Begroting 2020 definitief (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 918,49 KB
Titel Verzend Datum Bestand Grootte
VRLN_Noodverordening_update_30_september_2020.pdf 01-10-2020 pdf 276,35 KB
VRLN_Noodverordening_update_18_september_2020.pdf 18-09-2020 pdf 166,04 KB
VRLN_Noodverordening_COVID19_update_8_november_2020.pdf 09-11-2020 pdf 296,15 KB
VRLN_Noodverordening_COVID19_update_4_november_2020.pdf 06-11-2020 pdf 229,05 KB
VRLN_Noodverordening_COVID19_update_22_oktober_2020.pdf 23-10-2020 pdf 285,40 KB
VRLN_Noodverordening_COVID19_update_18_november_2020.pdf 08-02-2021 pdf 297,79 KB
VRLN_Noodverordening_COVID19_update_15_oktober_2020.pdf 15-10-2020 pdf 281,56 KB
VRLN_Mandaat_Wet_publieke_gezondheid_bevoegdheden_noodverordening_COVID19_8_april_2020.pdf 28-08-2020 pdf 59,93 KB
VRLN_Mandaat_handhavingsmaatregelen_noodverordening_COVID19_2_april_2020.pdf 28-08-2020 pdf 61,55 KB
VRLN_Intrekking_Noodverordening_COVID_19_18_november_2020.pdf 08-02-2021 pdf 135,43 KB
Protocol corona en sport (publ 29042020).pdf 20-05-2020 pdf 59,68 KB
Open brief Veiligheidsregio Limburg-Noord.pdf 29-05-2020 pdf 349,61 KB
Noodverordening verbod ophouden rampgebied Nationaal Park De Meinweg 23 april 2020 (publ 23042020).pdf 20-05-2020 pdf 142,02 KB
Noodverordening update 20 mei 2020.pdf 29-05-2020 pdf 179,39 KB
Noodverordening update 16 juni 2020.pdf 16-06-2020 pdf 215,05 KB
Noodverordening update 15 juni 2020.pdf 12-06-2020 pdf 289,67 KB
Noodverordening update 10 augustus 2020.pdf 11-08-2020 pdf 369,29 KB
Noodverordening update 1 juni 2020.pdf 29-05-2020 pdf 287,51 KB
Noodverordening update 1 juli 2020.pdf 02-07-2020 pdf 226,37 KB
Noodverordening markten 20 maart 2020 (publ 20032020).pdf 20-05-2020 pdf 137,60 KB

  • Deel deze pagina: