Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook documenten met meer informatie over de organisatie.

Titel Verzend Datum Bestand Grootte
Mandaatverordening VRLN april 2016 (publ 30092016).pdf 20-05-2020 pdf 89,13 KB
Gemeenschappelijke Regeling VRLN per_1april_2016 (publ 28092016).pdf 20-05-2020 pdf 126,07 KB
Verordening Bestuurscommissie Veiligheid (publ 30092016).pdf 20-05-2020 pdf 187,18 KB
Begroting 2020 definitief (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 918,49 KB
Verordening Bestuurscommissie GGD 2016 (publ 28092016).pdf 20-05-2020 pdf 185,93 KB
Factsheet begroting 2020 (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 1.057,43 KB
Provinciaal Risicoprofiel Limburg (publ 05062019).pdf 20-05-2020 pdf 1.366,77 KB
Bijlagen Provinciaal Risicoprofiel Limburg (publ 05062020).pdf 20-05-2020 pdf 1.444,22 KB
Regionaal crisisplan VRLN 2018 (publ 24042018).pdf 20-05-2020 pdf 1.504,79 KB
VRLN Beleidsplan 2020 2023.pdf 10-07-2020 pdf 176,11 KB
VRLN_Begroting_2021_vastgesteld_door_AB_(publ_08072020).pdf 26-02-2021 pdf 895,12 KB
VRLN_Jaarverantwoording_2019_(publ_08072020).pdf 23-02-2021 pdf 1.142,02 KB
VRLN_Bouwsteen_veiligheid_omgevingsvisie_2020.pdf 18-02-2021 pdf 120,80 KB
VRLN_Regionaal_modelbeleid_bluswater_en_bereikbaarheid_2017.pdf 18-02-2021 pdf 3.320,89 KB
VRLN_jaarverslag_2020.pdf 15-01-2021 pdf 254,97 KB
VRLN_Verantwoordingsverslag_Coronavirus_december_2020.pdf 21-12-2020 pdf 106,32 KB
VRLN_Samenvatting_belevingsonderzoek_de_Meinweg_2020.pdf 03-11-2020 pdf 168,76 KB
VRLN_Rapportage_natuurbrandonderzoek_de_Meinweg_mei_2020.pdf 03-11-2020 pdf 8.541,54 KB
VRLN_Evaluatie_IFV_Natuurbrand_Meinweg_en_evacuatie_Herkenbosch_oktober_2020.pdf 03-11-2020 pdf 2.207,79 KB
VRLN_Verantwoordingsverslag_Coronavirus_juli_2020.pdf 31-07-2020 pdf 117,89 KB
Titel Verzend Datum Bestand Grootte
Noodverordening verbod ophouden rampgebied Nationaal Park De Meinweg 23 april 2020 (publ 23042020).pdf 20-05-2020 pdf 142,02 KB
Aangescherpte noodverordening update 10 april 2020 (publ 13042020).pdf 20-05-2020 pdf 149,28 KB
Protocol corona en sport (publ 29042020).pdf 20-05-2020 pdf 59,68 KB
Noodverordening aanwijzingsbesluit 18 maart 2020 (publ 20032020).pdf 20-05-2020 pdf 64,57 KB
Noodverordening markten 20 maart 2020 (publ 20032020).pdf 20-05-2020 pdf 137,60 KB
Aangescherpte noodverordening 29 april 2020 (publ 30042020).pdf 20-05-2020 pdf 170,46 KB
Aanwijzingsbesluit Mookerplas 15 april 2020 (publ 16042020).pdf 20-05-2020 pdf 190,67 KB
Noodverordening 13 mei 2020 (publ 14052020).pdf 20-05-2020 pdf 191,46 KB
Aangescherpte noodverordening 3 april 2020 (publ 03042020).pdf 20-05-2020 pdf 348,60 KB
Noodverordening Corona 20 maart (publ 20032020).pdf 20-05-2020 pdf 353,33 KB
Aangescherpte Noodverordening Corona 27 maart 2020 (publ 27032020).pdf 20-05-2020 pdf 722,78 KB
Aanwijzingsbesluit Mookerplas Bijlage 15 april 2020 (publ 16042020).pdf 20-05-2020 pdf 11.539,13 KB
Noodverordening update 20 mei 2020.pdf 29-05-2020 pdf 179,39 KB
Open brief Veiligheidsregio Limburg-Noord.pdf 29-05-2020 pdf 349,61 KB
Noodverordening update 1 juni 2020.pdf 29-05-2020 pdf 287,51 KB
Noodverordening update 15 juni 2020.pdf 12-06-2020 pdf 289,67 KB
Noodverordening update 16 juni 2020.pdf 16-06-2020 pdf 215,05 KB
Noodverordening update 1 juli 2020.pdf 02-07-2020 pdf 226,37 KB
Aanwijzingsbesluit Leudal 22 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 161,17 KB
Intrekken aanwijzingsbesluit Mookerplas 29 mei 2020.pdf 10-07-2020 pdf 75,66 KB

  • Deel deze pagina: