Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we alle belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan op en komen de leden van ons algemeen bestuur regelmatig bij elkaar om over belangrijke veiligheidskwesties te spreken. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering hier gepubliceerd.

Vergaderstukken

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

Geplande vergadering van het algemeen bestuur: 16 december om 13.00 uur

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

Geplande vergadering van de bestuurscommissie veiligheid: Momenteel zijn er geen nieuwe vergaderingen gepland.

Vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

Geplande vergadering van de bestuurscommissie GGD: 24 juni 2020

Publicaties

De belangrijkste publicaties van de VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook documenten met meer informatie over de organisatie.

Titel Verzend Datum Extensie Grootte
Begroting_2021_vastgesteld_door_AB_(publ08072020).pdf 26-02-2021 pdf 895,12 KB
Jaarverantwoording_2019_(publ 08072020) .pdf 23-02-2021 pdf 1.142,02 KB
Bouwsteen_veiligheid_omgevingsvisie_2020.pdf 18-02-2021 pdf 120,80 KB
Regionaal_modelbeleid_bluswater_en_bereikbaarheid_2017.pdf 18-02-2021 pdf 3.320,89 KB
VRLN_jaarverslag_2020.pdf 15-01-2021 pdf 254,97 KB
Verantwoordingsverslag Coronavirus december.pdf 21-12-2020 pdf 106,32 KB
Samenvatting belevingsonderzoek De Meinweg.pdf 03-11-2020 pdf 168,76 KB
Rapportage NBO De Meinweg 2020.pdf 03-11-2020 pdf 8.541,54 KB
IFV_Natuurbrand in De Meinweg en de evacuatie van Herkenbosch.pdf 03-11-2020 pdf 2.207,79 KB
Verantwoordingsverslag Coronavirus.pdf 31-07-2020 pdf 117,89 KB
VRLN Beleidsplan 2020 2023.pdf 10-07-2020 pdf 176,11 KB
Bijlagen Provinciaal Risicoprofiel Limburg (publ 05062020).pdf 20-05-2020 pdf 1.444,22 KB
Regionaal crisisplan VRLN 2018 (publ 24042018).pdf 20-05-2020 pdf 1.504,79 KB
Provinciaal Risicoprofiel Limburg (publ 05062019).pdf 20-05-2020 pdf 1.366,77 KB
Jaarverantwoording 2018 (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 1.037,75 KB
Factsheet begroting 2020 (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 1.057,43 KB
Koers en Beleid VRLN 2016-2019 (publ 30092016).pdf 20-05-2020 pdf 1.109,19 KB
Verordening Bestuurscommissie GGD 2016 (publ 28092016).pdf 20-05-2020 pdf 185,93 KB
Verordening Bestuurscommissie Veiligheid (publ 30092016).pdf 20-05-2020 pdf 187,18 KB
Begroting 2020 definitief (publ 05072019).pdf 20-05-2020 pdf 918,49 KB
Titel Verzend Datum Extensie Grootte
Noodverordening COVID19 update 18 november 2020.pdf 08-02-2021 pdf 297,79 KB
Intrekking Noodverordening COVID 19 18 november 2020.pdf 08-02-2021 pdf 135,43 KB
Noodverordening COVID19 update 8 november 2020.pdf 09-11-2020 pdf 296,15 KB
Noodverordening COVID19 update 4 november 2020.pdf 06-11-2020 pdf 229,05 KB
Noodverordening COVID19 update 22 oktober 2020.pdf 23-10-2020 pdf 285,40 KB
Noodverordening COVID19 update 15 oktober 2020.pdf 15-10-2020 pdf 281,56 KB
Noodverordening update 30 september 2020.pdf 01-10-2020 pdf 276,35 KB
Noodverordening update 18 sept 2020.pdf 18-09-2020 pdf 166,04 KB
Mandaat artikel 35 lid 1 Wpg bevoegdheden noodverordening COVID-19 8 april.pdf 28-08-2020 pdf 59,93 KB
Mandaat handhavingsmaatregelen noodverordening COVID-19 - 2 april 2020.pdf 28-08-2020 pdf 61,55 KB
Aanwijzing commissie voor behandeling bezwaren COVID-19 VRLN.pdf 28-08-2020 pdf 56,79 KB
Noodverordening update 10 augustus 2020.pdf 11-08-2020 pdf 369,29 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Cruijff Court Olieslagersstraat 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 192,03 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Achilleslaan 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 129,48 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Skatepark Geuljanslaan 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 70,66 KB
Aanwijzingsbesluit Roermond Sportkooi Antillenstraat 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 132,80 KB
Aanwijzingsbesluit gebieden Roermond 3 april 2020.pdf 10-07-2020 pdf 190,91 KB
Intrekken aanwijzingsbesluit Baexem 30 juni 2020.pdf 10-07-2020 pdf 128,56 KB
Intrekken aanwijzingsbesluiten Roermond 15 juni 2020.pdf 10-07-2020 pdf 50,46 KB
Intrekken aanwijzingsbesluit Mookerplas 29 mei 2020.pdf 10-07-2020 pdf 75,66 KB

  • Deel deze pagina: