Organisatie

Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de veiligheid en gezondheid en bestrijdt rampen en crises. Hiervoor bundelt de veiligheidsregio de krachten van de brandweer, GGD en 15 gemeenten van Mook en Middelaar tot Echt-Susteren. Duurzame verbindingen met inwoners, organisaties, bedrijven en andere overheden zijn basis voor samenwerking voor het bereiken van de doelen.

De veiligheidsregio werkt samen met politie, gemeenten, defensie, waterschap, ProRail en geneeskundige hulpverleners. Doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd uitvoeren. Dit gebeurt door gezamenlijke planvorming, opleiding en oefening. Uitgangspunt daarbij is dat de wettelijke taken en bevoegdheden van alle organisaties intact blijven. Ook is het een taak van de veiligheidsregio om te communiceren over risico’s. Welke risico’s kent de regio Limburg-Noord? Denk aan extreem weer, stroomuitval, brand of een gifwolk. Welke maatregelen treft de overheid? En wat kun je zelf doen als het toch mis gaat? Op www.limburg-veilig.nl staat hoe je je kunt voorbereiden op de verschillende risico’s en wat je moet doen tijdens of na een noodsituatie. Een andere vorm van preventieve aanpak is advisering bij vergunningverlening van evenementen, zoals festivals, grootschalige wedstrijden en grote markten.

Maak kennis met de Veiligheidsregio Limburg-Noord.