Ontwerp-beleidsplan ter inspraak bij gemeenten (2020-2023)

31 oktober 2019

Elke vier jaren is de veiligheidsregio bij wet verplicht een nieuw beleidsplan te maken. Het beleidsplan geeft de strategische kaders waarbinnen de crisisbeheersing, de brandweer en de GGD ruimte hebben om te ontwikkelen en in te spelen op de veranderende omgeving. Het nieuwe beleidsplan draagt de titel ‘Samen op weg naar de gezondste en veiligste regio’.

Het plan geeft de ambitie van Veiligheidsregio Limburg-Noord weer en beschrijft de stappen die de komende vier jaar worden gezet om de regio gezonder en veiliger te maken.

Ambitieuze stip op de horizon
De veiligheidsregio is er zich van bewust dat 100% gezond en veilig onhaalbaar is en dat veel partijen samen deze beweging naar een gezondere en veiligere regio moeten vormgeven. Het beleidsplan bestaat uit vier delen: deel I Ambitie en Kaders, deel II Crisisbeheersing, deel III Brandweer en deel IV GGD. De ambities krijgen vorm binnen het gegeven begrotingskader. Het nieuwe beleidsplan volgt de beleidsplannen ‘Koers en Beleid’ (thema veiligheid)  en ‘Aanjagen van gezondheidswinst’ (thema gezondheid/GGD) op.

Inspraak
Burgemeesters en wethouders met de portefeuille ’gezondheid’ van de 15 gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord bespreken het ontwerp-beleidsplan met hun raden. Zij kunnen reageren tot 1 maart 2020. Vaststelling van het beleidsplan is gepland op 27 maart en 1 april 2020 door de beide bestuurscommissies van de veiligheidsregio.

Digitaal magazine
Het beleidsplan is omgezet naar een digitaal magazine. Via dit e-magazine kan worden doorgeklikt naar de volledige, officiële teksten van het beleidsplan en de diverse (verplichte) bijlagen.