Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Veiligheidsregio Limburg-Noord werkt samen met de 15 Noord-Limburgse gemeenten om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

De Russische aanval op Oekraïne laat ons niet onberoerd. We veroordelen deze aanval ten scherpste. We leven mee met de mensen in Oekraïne en iedereen die door deze oorlog getroffen wordt. Als veiligheidsregio werken we samen met gemeentes en andere partners aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de regio. Alle informatie over hulp bieden, hulp vragen en andere thema’s rondom de inval in Oekraïne, vindt u op deze pagina. Hier leest u ook bij welke organisaties u terecht kunt.

De situatie in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor Europa volgen we nauwlettend. We bereiden ons voor op de komst van mensen die moeten vluchten voor het oorlogsgeweld. Als veiligheidsregio’s hebben we hierin samen een verantwoordelijkheid. Binnen onze regio werken we samen met gemeentes en andere partners aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de regio. 

We zien dat mensen in onze regio ontzettend meeleven met de Oekraïners en dat er mooie initiatieven en inzamelingsacties worden opgezet. Deze acties dragen we een warm hart toe. 

De inwoners van Oekraïne, hun familie en vrienden in Nederland, inwoners van Rusland die tegen de oorlog zijn en alle andere mensen die getroffen zijn door de oorlog wensen we veel sterkte met deze enorm moeilijke situatie. We denken aan u. Laten we hopen op recht, vrede en rust.

U kunt zelf op verschillende manieren mensen uit Oekraïne helpen. Veel Oekraïners hebben (nood)hulp nodig. Wereldwijd zetten landen, bedrijven en hulporganisaties zich hiervoor in.

U kunt helpen op de volgende manieren:

Ik wil vluchtelingen steunen. Hoe doe ik dat?

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers vanaf het moment dat ze worden opgevangen in Nederland. Op het platform van VluchtelingenWerk staat meer informatie voor iedereen die Oekraïners en andere vluchtelingen in Nederland wil helpen.

Ik wil een Oekraïense vluchteling onderdak geven. Wat moet ik doen?

 • Particuleren/ inwoners:

  Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils bundelen hun krachten om op een veilige manier van particuliere opvang gebruik te kunnen maken. Deze drie organisaties werken samen aan het werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen en/of woonruimte voor gemeenten. Particulieren kunnen zich ook aanmelden voor de opvang van vluchtelingen bij Takecarebnb.

  Informatienummer Rode Kruis voor hulp vragen en bieden: 070-4455888
  Dit is de Nederlandstalige informatielijn van het Rode Kruis voor inwoners die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden of initiatieven willen melden om vluchtelingen te helpen. Maar ook hoe ze een Oekraïense vluchteling in hun huis verder kunnen helpen. 
   

 • Bedrijven / ondernemers:
  Neem contact op met uw plaatselijke gemeente.

Ik wil doneren. Waar kan ik dat doen?

 • Geld:
  Geld geven kan bijvoorbeeld via Giro555. Doneer via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. 
   
 • Spullen:
  In Nederland zijn wel diverse lokale en particuliere initiatieven om spullen te verzamelen en die naar Oekraïne en/of buurlanden te brengen. Op de website van VluchtelingenWerk staat meer informatie.

Meer informatie over de Russische inval in Oekraïne, antwoorden op veelgestelde vragen en praktische informatie voor Nederlanders in Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor de veiligheid van Nederland? Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor specifieke dreigingen voor Nederland, maar de ontwikkelingen in het conflict volgen elkaar snel op. Dat maakt dat het dreigingsbeeld snel kan veranderen. 

De Nederlandse overheid biedt allerlei informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een crisis. Deze informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten rondom Oekraïne van Veiligheidsregio Limburg-Noord.


 • Deel deze pagina: