Nieuwe privacywetgeving

25 mei 2018

Binnen de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk bij medewerkers en de burgers verzameld voor het goed uitvoeren van vooral de wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, algemene gezondheidzorg en brandweer. De medewerker en burger moeten erop kunnen vertrouwen dat de VRLN zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De VRLN is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De VRLN geeft door middel van haar privacybeleid een duidelijke richting en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, hoe wij die gegevens gebruiken en opslaan, met wie wij die gegevens kunnen delen en welke rechten u hebt op basis van de verwerking van persoonsgegevens. De privacyverklaring en het privacybeleid vindt u onder publicaties op deze website.