Hulpdiensten oefenen brand in zorginstelling

23 januari 2020
Hulpdiensten oefenen brand in zorginstelling

Op woensdagavond 22 januari vond er bij zorginstelling Beukenrode in Venray een calamiteitenoefening plaats, waarbij diverse hulpdiensten - samen met het personeel van de zorginstelling - de hulpverlening bij een (nagebootste) brand oefenden.
 
Deze praktijkoefening is een voorbeeld van oefeningen die Veiligheidsregio Limburg-Noord organiseert om de samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, bedrijven en instellingen in de regio te optimaliseren. De oefening van gisteravond is in nauw overleg met De Zorggroep en gemeente Venray georganiseerd.

Samenwerking cruciaal
Het hoofddoel van de oefening was de samenwerking tussen personeel en bedrijfshulpverleners van zorginstelling Beukenrode en de hulpverleningsdiensten bij een grote brand met een evacuatie. Oefenleider Rikus van Santen (veiligheidsregio): “Als je van elkaar weet wat ieders rol en werkwijze is bij een calamiteit en elkaar kunt versterken wordt de kans op slachtoffers kleiner. We hebben daarom in de middag kennisgemaakt met elkaars processen en werkwijze. In de avond hebben we deze kennis meteen toegepast tijdens een realistisch scenario om zo de samenwerking tussen hulpverleners en personeel te oefenen.” 

Scenario grote brand
Vanaf 19.00 uur startte de oefening met een melding van een grote brand in een zorginstelling waar mensen wonen die verminderd tot niet zelfredzaam zijn. Het scenario was zo realistisch mogelijk, met nagebootst vuur inclusief rookontwikkeling en een groot aantal tegenspelers waaronder acteurs en medewerkers van de zorginstelling zelf. “Hoe realistischer de oefening, hoe beter we voorbereid zijn en hoe sneller we kunnen handelen als het echt zou gebeuren”, aldus Van Santen. Na afloop van de inzet werd er door de deelnemers samen geëvalueerd. Op donderdag 30 januari wordt met Stichting Land van Horne in Weert opnieuw geoefend met het scenario brand in een zorginstelling.

Provinciaal risicoprofiel
Het beoefende scenario brand in een instelling met verminderd zelfredzame mensen is een van de risico’s uit het provinciaal risicoprofiel van de Limburgse Veiligheidsregio’s. Hierin worden risico’s die zich kunnen voordoen in onze regio ingeschaald op basis van waarschijnlijkheid en impact.