Hulpdiensten gealarmeerd voor systeemtest

22 augustus 2018

Zojuist zijn de hulpdiensten opgeroepen voor de jaarlijkse systeemtest. Op basis van deze test bepaalt de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) of veiligheidsregio’s de rampenbestrijding op orde hebben. Bijzonderheid dit jaar is dat er één gezamenlijke test is voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). De test vindt tevens plaats in gezamenlijkheid met de crisisorganisatie van Chemelot.

De hulpdiensten gaan aan de slag met een oefenscenario dat zich op het terrein van Chemelot afspeelt. Het scenario kent een dusdanige ontwikkeling dat verdere opschaling tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat verschillende operationele en beleidsteams van beide veiligheidsregio’s beoefend worden. Aangezien het scenario in scène gezet en fictief is -en vooral dient als middel om opkomst, vergaderstructuur en besluitvorming te beoefenen- zullen omwonenden niks merken van deze test.

Met de systeemtest wordt niet alleen invulling gegeven aan de opdracht vanuit J&V. Een ander belangrijk doel is het optimaliseren van de samenwerking tussen beide veiligheidsregio’s én de crisisorganisatie van Chemelot. Het zogenaamde rampenbestrijdingsplan Chemelot staat hierbij centraal. Vanzelfsprekend is dat de test geëvalueerd wordt en dat leermomenten meegenomen worden in de verdere voorbereiding op rampen en crises.