Evenementenbeleid

Regionaal integraal beleid Veiligheid en Gezondheid bij evenementen

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de proactie en preventie binnen het integraal veiligheidsbeleid. Daarmee zijn zij ook verantwoordelijk voor het verstrekken van evenementenvergunningen. De operationele hulpdiensten (Veiligheidsregio, Brandweer, GHOR en de Politie) ondersteunen hierin de gemeente. De gemeente vraagt daarom de operationele hulpdiensten om advies. De adviezen van de operationele diensten zijn allen gericht op het voorkómen en beperken van risico’s bij evenementen en de voorbereiding op het bestrijden van een calamiteit. Echter, het is van belang dat de adviezen van de hulpdiensten op elkaar afgestemd worden en dat er uniformiteit is in de monodisciplinaire advisering.

Op 1 januari 2018 is de Algemene Maatregel van Bestuur, BGBOP BHV, in werking getreden. Daarmee zijn de standaard evenementenvoorwaarden vanuit de Brandweer komen te vervallen.

Publicatiedatum: 
7 dec 2017
Publicatiedatum: 
7 dec 2017