Digitoegankelijkheid

De Veiligheidsregio Limburg Noord wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Overheidsinstanties zijn dan ook verplicht om de toegankelijkheid van websites te optimaliseren op basis van de eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese standaard EN 301 549. Dit staat gelijk aan WCAG 2.1, niveau A en AA.

Deze website is op 27 mei 2020 opgeleverd. In week 23 en 24 wordt deze getest door de Web Accessibility Evaluation Tool op basis van WCAG 2.1 niveau AA. De bevindingen uit dit rapport worden in week 25 en 26 opgelost, waarna een hertest zal plaatsvinden. Na afronding van deze hertest wordt op deze pagina onze toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd. 

Problemen met toegankelijkheid melden
Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met ons. 


  • Deel deze pagina: