Digitale toegankelijkheid

Veiligheidsregio Limburg-Noord streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Op deze pagina vind je toegankelijkheidsverklaringen van onze websites waarin we beschrijven wat we gedaan hebben om onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken:
 

  1. Toegankelijkheidsverklaring Risk Factory Limburg-Noord

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Risk Factory Limburg-Noord, die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Risk Factory Limburg-Noord te vinden is:

Nalevingsstatus
Veiligheidsregio Limburg-Noord verklaart dat de website Risk Factory Limburg-Noord nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Vanwege het project ‘Harmonisatie websites van de Veiligheidsregio Limburg-Noord’ heeft er op dit moment nog geen onderzoek op toegankelijkheid plaatsgevonden. Wel hebben we ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk aan de toegankelijkheidsrichtlijnen te voldoen.

Binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Opstelling van deze verklaring
De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-10-2019.

Feedback en contactgegevens
Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@vrln.nl.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.