Digitale toegankelijkheid

Veiligheidsregio Limburg-Noord streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Ook wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie.

Op deze pagina vind je toegankelijkheidsverklaringen van onze websites waarin we beschrijven wat we gedaan hebben om onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken:

Toegankelijkheidsverklaring Risk Factory Limburg-Noord