Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord bestaat uit ...

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit zeven personen: de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de heer A.S. Scholten, drie leden uit de Bestuurscommissie GGD en drie leden uit de Bestuurscommissie Veiligheid. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het Algemeen Bestuur en van de beide bestuurscommissies. Verder stelt het Dagelijks Bestuur de regels vast voor de ambtelijke organisatie.
De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.