Bestuursstructuur

De Veiligheidsregio Limburg-Noord is de organisatie waaraan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg de uitvoering van taken hebben opgedragen op het gebied van veiligheid (brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing) en gezondheid (publieke gezondheidszorg). De taakopdracht en de inrichting van het bestuur is te vinden in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord.

De bestuursstructuur van de veiligheidsregio kent de volgende onderdelen:

  • Het Algemeen Bestuur (AB)
  • Het Dagelijks Bestuur (DB)
  • De bestuurscommissie GGD (BC GGD)
  • De bestuurscommissie Veiligheid (BC Veiligheid)

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de beide bestuurscommissies zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering op de site geplaatst.