2017 vergaderstukken Bestuurscommissie GGD

De wethouders van de 15 deelnemende gemeenten vergaderen ongeveer 1x per 2 maanden. De vergaderingen zijn openbaar en de stukken worden ongeveer een week voor de vergadering gepubliceerd.

Vergaderstukken 8 februari 2017


Vergaderstukken 29 maart 2017

Publicatiedatum: 
24 mrt 2017


Vergaderstukken 27 september 2017


Vergaderstukken 8 november 2017