2017 Vergaderstukken Algemeen Bestuur

De 15 burgemeesters vergaderen ongeveer 1x per kwartaal.

De vergaderingen zijn openbaar en de stukken worden ongeveer een week voor de vergadering gepubliceerd.

Vergaderstukken 22 december 2017


Vergaderstukken 1 juli 2017


Vergaderstukken 12 mei 2017


Vergaderstukken 31 maart 2017